Produktinfo

Alivia Cancervårdsförsäkring

Alivia Cancervårdsförsäkring ger kunden tillgång till kunskapen och erfarenheten hos framstående cancerexperter. Det gör att kunden kan vara säker på att få bästa tänkbara förutsättningar vid en cancerdiagnos.

Vad innebär försäkringen?

Alivia Cancervårdsförsäkring aktiveras av att kunden får en cancerdiagnos från sin läkare inom privat eller offentlig vård. Kunden får då en fristående och oberoende ny medicinsk bedömning av den diagnos och behandlingsplan som ställts av den offentliga sjukvården.

Alivias Second Opinion genomförs av framstående svenska och internationella specialister inom cancersjukvård, allt för att kunna ge tillgång till den bästa möjliga och mest uppdaterade kunskapen inom cancervård.

Hur går det till?

Den medicinska bedömningen görs genom att vi begär in journaler och handlingar som rör sjukdomen. Våra specialister analyserar sedan den diagnos och behandlingsplan som du fått för att se att den diagnosen och behandlingsplanen är den mest lämpliga för dig. Analyserna sammanfattas i en skriftlig rapport som patienten har möjlighet att diskutera med sin behandlande läkare med stöd från Alivia.

Alivias Internationella Medicinska Råd som består av framstående internationella cancerspecialister står hela tiden till förfogande för att kunna bistå Alivias vårdsamordnare och specialister i frågor gällande medicinska bedömningar.

Åtgärder diagnos

Om Alivias specialister anser att sjukdomen behöver undersökas vidare ser vi till att det genomförs ytterligare diagnostik. Det kan vara allt från enklare provtagningar till avancerad teknologi för att identifiera och individanpassa cancerbehandlingar, till exempel genetiska tester av tumören och molekylär profilering.

Åtgärder behandling

Om våra specialister kommer fram till att det finns en mer lämplig behandling för cancersjukdomen än den föreslagna, så kommer vi att rekommendera detta. I första hand ska behandlingen genomföras av din behandlande läkare inom offentliga vården, om inte det är möjligt så kommer den att genomföras av en kvalitetssäkrad vårdgivare som Alivia har avtal med i Sverige eller inom EU.

En personlig vårdsamordnare ger trygghet

Förutom en Second Opinion och tillgång till privat vård får du också direkt tillgång till en personlig vårdsamordnare, som stöttar dig i dina kontakter med vården och hjälper dig och dina närstående genom hela processen.

  • Vårdsamordnaren samordnar din vård och bistår i dina kontakter med både den offentliga och privata vården, till exempel läkare, specialister, diagnostikleverantörer och psykologer
  • Vårdsamordnaren är en medicinskt utbildad och erfaren person som finns till för patienten vid både mediciniska och icke medicinska frågor, till exempel angående sjukdomen och behandlingsprocessen.

Teckna Cancervårdsförsäkring

  • Rätt diagnos genom Second Opinion
  • Rätt cancervård inom garanterad tid
  • Stöd för såväl drabbad som närstående
  • Från 57 kr/månad
Räkna ut ditt pris

Frågor & Svar

Svar på de vanligaste frågorna om en helt ny försäkring.