Registreringar, insyn och avtal

Registreringar, statlig insyn och kollektivavtal

Alivia är en ”registrerad vårdgivare” hos Inspektionen för Vård och Omsorg.  

Alivia är en registrerad försäkringsförmedlare vars verksamhet står under under Finansinspektionens tillsyn. 

Alivia är medlem i Vårdföretagarna och alla anställda är kollektivavtalsanslutna.  Här kan du läsa vår Transparensbeskrivning.