Vår historia

Vår historia

Alivia är ett privatägt bolag som grundades 2017 av Dr. Vidar Arnulf, Kent Andersson och Jonathan Fürst. De startade Alivia utifrån en frustration och en vilja att ändra förutsättningarna för de som drabbas av en cancerdiagnos.

”Vi har alla bekanta som har drabbats av cancer, vi har även i vårt arbete kommit i kontakt med människor som på olika sätt inte fått rätt hjälp eller fått vård i tid. Kan vi med vår samlade kunskap och kontakter ge fler människor möjlighet till bättre förutsättningar i händelse av en cancerdiagnos måste vi agera, det är därför som vi startade Alivia.” säger Dr Vidar Arnulf en av grundarna.