Varför finns vi?

Vi vill att du får bästa tänkbara förutsättningar i händelse av cancer, oavsett vem du är eller var du bor.

Den offentliga vården i Sverige håller hög kvalitet generellt sett. Ändå är den inte alltid tillräcklig. Väntetiderna är ibland långa och patienterna får inte alltid den vård de behöver. Det handlar om att bo på rätt ställe, hamna på rätt sjukhus och träffa rätt läkare. Den otryggheten förtjänar ingen. Vi ville hitta en lösning som gör att ingen patient hamnar mellan stolarna och får hjälp tack vare den senaste kunskapen.

Vi vill skapa ett skyddsnät som kompletterar den offentliga vården. Vi har samlat ihop ett mycket kompetent medicinskt råd, som består av specialistläkare och professorer såväl i Sverige som internationellt. De har inget annat att ta hänsyn till än att se till att varje patient får den vård som gör mest nytta. En specialist handplockas för varje patient och cancerform. Varje patient får en personlig vårdsamordnare under vårdprocessen och vi ser till att närstående får stöd.

Teckna Cancervårdsförsäkring

  • Rätt diagnos genom Second Opinion
  • Rätt cancervård inom garanterad tid
  • Stöd för såväl drabbad som närstående
  • Från 57 kr/månad
Räkna ut ditt pris

Frågor & Svar

Svar på de vanligaste frågorna om en helt ny försäkring.