Nya behandlingsmetoder

Cancerbehandlingarna utvecklas varje dag – här kan du läsa mer om vad som händer inom cancervården.

Vid sidan av operation, strålbehandling och cytostatika används idag flera olika behandlingsformer inom cancervården. En del är inriktade på att försöka bota sjukdomen medan andra kan minska risken för återfall, bromsa sjukdomsförloppet eller öka livskvaliteten för cancerpatienten. Samtidigt arbetar forskare med att hitta nya och mer effektiva sätt att angripa olika cancerformer.   

Individanpassad vård

Genom att utgå från cancertumörens genetiska förändringar hos enskilda cancerpatienter går det att välja den behandlingsmetod som är mest effektiv. Behandling med precisionsmedicin är ett område där cancerforskningen gör framsteg.

Läs mer om individanpassad vård

Immunterapi

Immunterapi är idag en av fyra hörnstenar vid cancerbehandling. De övriga är strålning, operation och cellgiftsbehandling. Immunterapi är en effektiv behandlingsmetod, men den fungerar inte för alla cancerpatienter.

Läs mer om immunterapi