Upptäckten av tumörcellers tillgång till syre viktig för cancerforskningen

Årets Nobelpris i medicin går till tre läkare vars grundforskning ökar förståelsen för hur celler anpassar sig till olika syrenivåer i kroppen. På sikt kan det ha stor betydelse för cancerforskningen.

Läkarna William G. Kaelin Jr. och Gregg L. Semenza från New York samt Sir Peter Ratcliffe från Lancashire tilldelas 2019 års Nobelpris i fysiologi eller medicin för sina upptäckter kring den mekanism som gör att celler känner av och anpassar sig till olika syrenivåer i kroppen.

För att celler ska kunna omvandla näring till användbar energi behövs syre. Cellerna känner av och anpassar sig efter syretillgången vilket påverkar deras ämnesomsättning. Den här fysiologiska processen är en viktig del av hur många olika sjukdomar utvecklas.

Forskarna har kartlagt hur kroppens celler producerar proteinet HIF som normalt bryts ner av enzymer. Men vid lägre syrenivåer går nedbrytningen långsammare och istället samlas HIF i cellkärnan. Det leder till att cellen börjar agera utifrån tillgången till syre vilket påverkar hur kroppen reagerar på bland annat cancer.

I cancertumörer är syrenivån vanligtvis redan låg, men i den här processen kan friska celler luras tro att syrenivån är ännu lägre än vad den egentligen är. Här spelar en VHL-gen en viktig roll genom att den ger cellerna order om att bryta ner HIF-proteinet. Det i sin tur förbättrar tillförseln av näring och syre till cancertumören vilket hjälper den att sprida sig vidare.

För att VHL ska kunna bindas till HIF krävs tillgång till syre vilket visar att det är syrenivån i cellerna som påverkar nedbrytningen av HIF. När forskarna testade att återinföra VHL-genen i tumören slutade cellerna tro att syrenivån var låg.

Nu pågår kliniska studier för att hitta sätt att kunna hämma ansamlingen av HIF i cellkärnan. Nyligen släpptes ett nytt läkemedel för patienter med lågt blodvärde som blockerar nedbrytningen av HIF.

Dessa viktiga upptäckter skapar stora möjligheter för forskarna att framöver kunna hitta nya lovande strategier för behandling av blodbrist och njurcancer men även många andra sjukdomar. 

Läs mer om forskningen