Beställ Second Opinion

Second opinion – en ökad trygghet för dig utan cancervårdsförsäkring

Alivia kan erbjuda en Second Opinion även till personer som inte har Alivia Cancervårdsförsäkring. Med vår Second Opinion får patienten en ny oberoende medicinsk bedömning av diagnos och behandlingsplan, vilket ger större trygghet och underlättar för den behandlande läkaren att fatta rätt beslut att behandla sjukdomen. Ju tidigare den görs, desto större är möjligheterna att den kan göra en skillnad.