Second Opinion

Vad innebär en Second Opinion hos oss?

Patienten skickar in relevanta journalhandlingar till Alivias medicinska enhet, vårdsamordnaren kan bistå patienten i detta arbete. Underlaget analyseras och arbetet genomförs i samverkan med en internationellt erkänd och välrenommerad specialist med relevant kunskap inom just den cancerform som patienten drabbats av. Vid behov översätter vi till engelska för att underlätta den internationella samverkan.

Efter en genomgång av specialisten skrivs ett utlåtande, dvs en oberoende bedömning om diagnosen och den föreslagna behandlingsplanen är optimal. Detta utlåtande ska patienten sedan dela med sin behandlande läkare, eftersom det är ett viktigt underlag i den fortsatta behandlingen och vården. Vid behov kan den behandlande läkaren komma i direkt kontakt med den specialisten.

Skapar trygghet

En Second Opinion handlar självklart om att öka dina möjligheter till en optimal behandling av den sjukdom som drabbat dig. En Second Opinion bidrar även till en ökad trygghet för dig och dina närmaste, och kan vara ett bra stöd för den behandlande läkaren.

Alivia Second Opinion