Teckna Cancervårdsförsäkring

Specialisthjälp och stöd när det behövs som mest

Alivia Cancervårdsförsäkring är ett komplement till den offentliga vården som säkrar rätt diagnos och rätt vård inom garanterad tid, och därmed ger bästa tänkbara förutsättningar i händelse av cancer. Läs mer

Vad ingår?

  • Rätt diagnos genom Second Opinion.
  • Rätt cancervård inom garanterad tid.
  • Stöd för drabbad och närstående.

Dessutom ingår:
Vid behov, avancerad diagnostisk teknologi. Specialist- och sjukhusvård inom EU i de fall rätt vård inom garanterad tid inte erbjuds via den offentliga vården inkl. resekostnader och logi, psykologstöd för patient och närstående samt hjälp i hemmet.