Välkommen till Alivia Cancervårdsförsäkring

Vårt mål är att skapa största möjliga trygghet för dig och dina anhöriga i händelse av att du får cancer.

Vi hoppas givetvis att du slipper använda dig av försäkringen, men i händelse av en cancerdiagnos ska du veta att försäkringen ger dig tillgång till Alivias nätverk av ledande experter på cancer.

Du kommer nu att få ett mail och SMS från oss med en länk till mina sidor där du finner dina uppgifter om försäkringen. Du som har valt att betala försäkringen årsvis kan där även finna din faktura. Tänk på att din försäkring ska vara betald senast inom 30 dagar.

Du som har valt att betala månadsvis via autogiro kommer med automatik att betala försäkringen genom att premien dras månadsvis från ditt bankkonto.

Med vänliga hälsningar
Alivia Insurance