Villkor och andra viktiga dokument

Nedan finner du villkor och andra viktiga försäkringsdokument för Alivia Cancervårdsförsäkring som tecknats på Alivias hemsida (individuell försäkring) (nedan kallad ”Försäkringen”).

 

1. Om du tecknat Försäkringen mellan 20190501-20240506 gäller följande dokument med Euro Accident Livförsäkring AB som försäkringsgivare:

2. Om du tecknat försäkringen från och med 20240507 gäller följande dokument med Maiden General Försäkrings AB som försäkringsgivare:

 

Om du tecknat försäkringen enligt punkt 1 men fått ett förnyelsebrev som meddelat att du kan välja att fortsätta Försäkringen med Maiden General Försäkrings AB som ny försäkringsgivare gäller dokumenten i punkt 2 ovan.

Om du tecknat en sk gruppförsäkring (frivillig eller obligatorisk) kan du kontakta din försäkringsförmedlare för att få tillgång till villkor och andra dokument.

Har du frågor angående ovan? Kontakta Alivia på info@alivia.se eller ring oss på 08-517 138 00.