Cancervårds­försäkring

Trygghet om du skulle drabbas av cancer
Teckna försäkringAnmäl skada

Unik spetskompetens inom cancer​

Alivia är en registrerad privat vårdgivare med spetskompetens inom cancer. För att göra kunskap och vård inom cancer tillgänglig för fler, erbjuder vi en försäkring som ett komplement till den offentliga vården.

Tillgång till erkända

cancerspecialister

Rätt diagnos genom

Second Opinion

Rätt cancervård inom

garanterad tid

Hjälp och stöd

för drabbad och närstående

En cancervårds­försäkring som kompletterar den offentliga sjukvården

Med Alivias Cancervårdsförsäkring kan du vara trygg med att få bästa tänkbara vård om du skulle drabbas av cancer. Försäkringen fungerar som ett komplement till den offentliga sjukvården och säkerställer att du får rätt diagnos och behandling inom garanterad tid.

cancervardsforsakring

Johanna väljer Alivia Cancervårds­försäkring

”Tryggt att veta att jag får rätt behandling”

Så går det till

1 Cancern upptäcks

Försäkringen aktiveras när du får en cancerdiagnos. Direkt när du anmält din cancerdiagnos till oss får du tillgång till en personlig vårdsamordnare som följer dig under hela behandlingstiden och ger dig råd och stöd längs vägen. Alivias vårdsamordnare är legitimerade sjuksköterskor, med utbildning och erfarenhet inom onkologi, som hjälper dig i kontakten med läkare, specialister, diagnostikleverantörer och psykologer.

2 Ny medicinsk bedömning

Vi gör en ny och oberoende medicinsk bedömning, så kallad second opinion, av den diagnos och behandlingsplan som du har fått. Om det finns en osäkerhet kring diagnosen görs ytterligare analyser och provtagningar för att säkerställa rätt diagnos och behandling.

3 Avancerad diagnostik

Om våra medicinska specialister anser att din diagnos behöver ses över av fler experter, så arrangerar vi det. Detsamma gäller om vi anser att du behöver genomföra avancerad diagnostik, så som exempelvis molekylär profilering.

4 Individanpassad behandling

Om det finns en mer lämplig behandling att tillgå så kommer vi se till att du får den. Behandlingen ska i första hand genomföras av den offentliga sjukvården i Sverige, men om det inte är möjligt sker det genom en privat vårdgivare som Alivia har kvalitetssäkrat och har avtal med, inom EU/EES.

Frågor & svar

Vad ingår i en Cancervårdsförsäkring?

Det här ingår:

  • Second Opinion – en oberoende medicinsk bedömning av diagnos och behandling.
  • En vårdsamordnare som stöttar i kontakter med vården och hjälper till genom alla steg i behandlingen.
  • Vid behov, avancerad diagnostisk teknologi för att identifiera och individanpassa cancerbehandlingar.
  • Specialist- och sjukhusvård inom EU i de fall patienten inte får vård i rätt tid eller att det finns en lämpligare, internationellt godkänd behandling, som inte ges i Sverige.
  • Resekostnader och logi för patient som medföljande, vid vård på annan ort.
  • Psykologstöd för patient och närstående.
  • Hjälp i hemmet.
Vem kan teckna Alivia Cancervårdsförsäkring?

Försäkringen kan tecknas fram tills man fyller 66 år, och får behållas tills man fyller 75 år. Den försäkrade måste vara bosatt och folkbokförd i Sverige och berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa. Försäkringen kan även tecknas för barn som inte är myndiga.

Försäkringen kan inte tecknas för personer som tidigare haft cancer eller går under utredning för cancer, samt personer med ett BMI över 35. Läs mer i Förköpsinformation.

Vad kostar en cancervårdsförsäkring?

Priset är individanpassat, från 57 kr/mån. Premien påverkas av ålder, rökning och om man har arvsmässiga anlag för cancer. Ditt pris räknas ut när du fyller i dina uppgifter.

Planerad vård utomlands

En patient som är skriven i Sverige har rätt att få planerad vård i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz.

Du kan läsa mer om dina rättigheter att få vård utomlands bekostad av Försäkringskassan och hur du ansöker här.

Om det för dig som cancervårdsförsäkringskund hos Alivia uppstår behov av specialistvård inom EU överlåter du denna rättighet till Alivia

Försäkringsvillkor

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen.

Villkor (pdf)

Förköpsinformation (pdf)

Ansök om en Second Opinion

Du som idag har en cancerdiagnos men inte har Alivia Cancervårdsförsäkring kan ansöka om en Second Opinion. Det innebär att du får en oberoende medicinsk bedömning av diagnos och behandlingsplan.

Anmäl skada

Om du har Alivia Cancervårdsförsäkring och har fått en cancerdiagnos så ska du alltid kontakta oss så snart som möjligt. Gå in på Mina sidor och anmäl skada. Du kan även maila till skador@alivia.se eller kontakta oss på 08-517 138 00.

Artiklar