Cancervårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring som ger hjälp när det behövs som mest

Alivia Cancervårdsförsäkring är en sjukvårdsförsäkring som kompletterar den offentliga cancervården och tryggar att fler får rätt diagnos och rätt vård inom garanterad tid. Det säkrar bästa tänkbara vård för den som drabbas av cancer, oavsett var man bor.

Det som framgår i texterna nedan gäller dig som tecknar individuell försäkring här på alivia.se. Du som tillhör en grupp, ett företag eller organisation, kan läsa vad som gäller för dig under Gruppförsäkring.

Det här ingår:

 • Second Opinion – en oberoende medicinsk bedömning av diagnos och behandling.
 • En vårdsamordnare som stöttar i kontakter med vården och hjälper till genom alla steg i behandlingen.
 • Vid behov, avancerad diagnostisk teknologi för att identifiera och individanpassa cancerbehandlingar.
 • Specialist- och sjukhusvård inom EU i de fall patienten inte får vård i rätt tid eller att det finns en lämpligare, internationellt godkänd behandling, som inte ges i Sverige.
 • Resekostnader och logi för patient samt medföljande, vid vård på annan ort.
 • Psykologstöd för patient och närstående.
 • Hjälp i hemmet.

Varför ska du teckna en cancervårdsförsäkring?

Den svenska cancervården håller generellt en god kvalitet. Ändå är den inte alltid tillräcklig. Det finns stora skillnader i kvalitet både vad det gäller cancerdiagnos och cancerbehandling. Väntetiderna är alldeles för långa och vägen till rätt behandlingen kan kännas krånglig. Här gör vår vårdsamordnare en stor skillnad genom att hjälpa till att förklara och guida patienten rätt.

Cancer är en komplicerad sjukdom, som är svår att diagnostisera och behandla. Därför är en ny och oberoende bedömning, Second Opinion, av stort värde för patienten, men även ett bra stöd för den ansvariga läkaren. 

Utvecklingen inom cancerbehandlingar går fort framåt, men det är svårt för den offentliga sjukvården att hålla sig uppdaterade inom alla områden. Med en cancervårdsförsäkring kan man känna sig trygg i att få bästa tänkbara förutsättningar i kampen mot sjukdomen!

Hur fungerar det?

En cancervårdsförsäkring är ett komplement till den offentliga sjukvården i Sverige och den aktiveras när du får en cancerdiagnos.

I samband med en cancerdiagnos får du direkt tillgång till en vårdsamordnare, som kommer att stötta och hjälpa dig med kontakter med vården under sjukdomen. Vårdsamordnaren finns också tillgänglig för dina närstående om de vill ha stöd under processen.

Vi gör en ny och oberoende medicinsk bedömning av den diagnos och behandlingsplan som du har fått. Om det finns en osäkerhet kring diagnosen görs ytterligare analyser och provtagningar för att säkerställa rätt diagnos och behandling.

Om våra medicinska specialister anser att din diagnos behöver ses över av fler experter på just din cancerdiagnos, så arrangerar vi det. Detsamma gäller om vi anser att det finns en bättre behandling att tillgå. I första hand ska den behandlingen genomföras av den offentliga sjukvården i Sverige, men om det inte är möjligt sker det genom en privat vårdgivare som Alivia har kvalitetssäkrat och har avtal med, inom EU/EES.

Allt ovanstående täcks av försäkringen, inklusive kostnaden för eventuella resor och logi vid behandling på annan ort.

Vem kan teckna Cancervårdsförsäkringen?

Försäkringen kan tecknas fram tills man fyller 66 år, och får behållas tills man fyller 75 år. Den försäkrade måste vara bosatt och folkbokförd i Sverige och berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa. Försäkringen kan även tecknas för barn som inte är myndiga.

Premien påverkas av ålder, rökning och om man har arvsmässiga anlag för cancer. Försäkringen börjar gälla sex månader efter att den har tecknats. Priset är individanpassat, från 57 kr/mån. Ditt pris räknas ut när du fyller i dina uppgifter.

De enda som inte kan teckna försäkringen är personer som tidigare haft cancer eller går under utredning för cancer samt personer med ett BMI över 35. Läs mer i Förköpsinformation.

Produktinfo

Alivia Cancervårdsförsäkring ger kunden tillgång till kunskapen och erfarenheten hos framstående cancerexperter. Det gör att kunden kan vara säker på att få bästa tänkbara förutsättningar vid en cancerdiagnos.

Vad innebär försäkringen?

Alivia Cancervårdsförsäkring aktiveras av att kunden får en cancerdiagnos från sin läkare inom privat eller offentlig vård. Kunden får då en Second Opinion – dvs en ny och oberoende medicinsk bedömning –  av den diagnos och behandlingsplan som ställts av den offentliga sjukvården.

Alivias Second Opinion genomförs av framstående svenska och internationella specialister inom cancersjukvård, allt för att kunna ge tillgång till den bästa möjliga och mest uppdaterade kunskapen inom cancervård.

Hur går det till?

Den medicinska bedömningen görs genom att Alivias medicinska enhet begär in journaler och handlingar som rör sjukdomen.

Enhetens uppgift är b la att agera som vårdsamordnare, göra förberedande arbete som tex att samla in medicinska handlingar, genomföra case reviews och medicinsk research om ny diagnostik och behandlingar etc. Enheten leds av Alivias medicinska direktör och andra medlemmar består av medicinskt ansvarig i Sverige, sjuksköterskor, medicinska research specialister, onkologer och forskare.

Enheten analyserar sedan den diagnos och behandlingsplan som du fått för att se att den diagnosen och behandlingsplanen är den mest lämpliga för dig. Analyserna sammanfattas i en skriftlig rapport som patienten har möjlighet att diskutera med sin behandlande läkare med stöd från Alivia.

Alivias Internationella Medicinska Råd som består av framstående internationella cancerspecialister står hela tiden till förfogande för att kunna bistå Alivias vårdsamordnare och specialister i frågor gällande medicinska bedömningar.

Åtgärder diagnos

Om Alivias medicinska enhet gör bedömningen att sjukdomen behöver undersökas vidare ser vi till att det genomförs ytterligare diagnostik. Det kan vara allt från enklare provtagningar till avancerad teknologi för att identifiera och individanpassa cancerbehandlingar, till exempel genetiska tester av tumören och molekylär profilering.

Åtgärder behandling

Om den medicinska enheten kommer fram till att det finns en mer lämplig behandling för cancersjukdomen än den föreslagna, så kommer vi att rekommendera den. I första hand ska behandlingen genomföras av din behandlande läkare inom offentliga vården. Om det inte är möjligt så kommer den att genomföras av en kvalitetssäkrad vårdgivare som Alivia har avtal med i Sverige eller inom EU/EES.

En personlig vårdsamordnare ger trygghet

Förutom en Second Opinion och tillgång till privat vård får du också direkt tillgång till en personlig vårdsamordnare, som stöttar dig i dina kontakter med vården och hjälper dig och dina närstående genom hela processen.

• Vårdsamordnaren samordnar din vård och bistår i dina kontakter med både den offentliga och privata vården, till exempel läkare, specialister, diagnostikleverantörer och psykologer

• Vårdsamordnaren är en medicinskt utbildad och erfaren person som finns till för patienten vid både mediciniska och icke medicinska frågor, till exempel angående sjukdomen och behandlingsprocessen.

Planerad vård utomlands

En patient som är skriven i Sverige har rätt att få planerad vård i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz.

Du kan läsa mer om dina rättigheter att få vård utomlands bekostad av Försäkringskassan och hur du ansöker här.

Om det för dig som cancervårdsförsäkringskund hos Alivia uppstår behov av specialistvård inom EU överlåter du denna rättighet till Alivia.

Teckna Cancervårdsförsäkring

 • Rätt diagnos genom Second Opinion
 • Rätt cancervård inom garanterad tid
 • Stöd för såväl drabbad som närstående
 • Från 57 kr/månad
Räkna ut ditt pris

Frågor & Svar

Svar på de vanligaste frågorna om en helt ny försäkring.