Nyheter och Initiativ

Cancer är en folksjukdom som drabbar många människor på olika sätt. Det engagerar en mängd olika insatser och initiativ både i samhället och inom vården och forskningen.

Varför är det sådan tröghet med screening av cancer? – Många liv kan räddas!
Även om vi ser en ökad överlevnad i flertalet cancersjukdomar är det alltför många som avlider med en avancerad cancersjukdom på grund av en försenad diagnos.
Läs mer

Nya möjligheter att behandla en tidigare svårbehandlad lungcancer?
Prognosen vid lungcancer är fortfarande mycket utmanande och beror på många olika faktorer varav de viktigaste är tumörens storlek och eventuella spridning, tumörtyp, patientens allmäntillstånd och ålder.
Läs mer

Vad händer med köerna till cancervården efter pandemin?
Betydligt färre patienter har sökt vård för cancer under 2020 jämfört med tidigare år enligt en ny rapport från Cancercentrum. Det innebär ca 6.000 oupptäckta fall av cancer 2020.
Läs mer

Magnetkamera förbättrar tidig diagnostik av prostatacancer utan att riskera överdiagnostik jämfört med PSA test.
Analys av PSA (prostata-specifikt antigen) anses idag vara grunden för screening av prostatacancer. Men det är uppenbart att det behövs bättre metoder.
Läs mer

Småföretagarnas Riksförbund erbjuder Alivia Cancervårdsförsäkring
Medlemmar i Småföretagarnas Riksförbund ansluts kostnadsfritt automatiskt från 1 januari 2021 till Alivia Cancervårdsförsäkring.
Läs mer

Alivia Cancervårdsförsäkring i nytt samarbetsavtal med Tydliga
Nu blir Alivia Cancervårdsförsäkring en del i förmedlarorganisationen Tydligas individuella gruppförsäkringserbjudande.
Läs mer

Alivia Cancer Prevention – en ny förebyggande tjänst
Minska din risk att drabbas av cancer. Tjänsten ingår som en del i cancervårdsförsäkringen och är helt kostnadsfri för dig som är kund i Alivia.
Läs mer

Vad är en molekylär profilering och hur kan den hjälpa cancerpatienter?
Alivia arbetar bl a med en diagnostisk metod som kallas för molekylär profilering och den ger ovärderlig information om patienters individuella tumörer.
Läs mer

Dagsaktuell forskning visar positiva effekter på behandling av coronavirus med känt läkemedel
Alivias medicinske specialist Prof Justin Stebbing deltar i forskning kring ett känt läkemedel för behandling av coronasmittade.
Läs mer

Frisörföretagarna – Första förbundet som omfattas av Cancervårdsförsäkring
1.500 frisörföretagare omfattas sedan 1 april av Alivia Cancervårdsförsäkring. Cancerstödet ingår som en del i Sveriges Frisörföretagarnas vårdförsäkring som erbjuds till ca 4 000 medlemmar.
Läs mer

Se Alivias specialist om mirakelkurer mot cancer på BBC
Det är ett problem att många som drabbas av cancer söker sig till alternativa behandlingar utan vetenskaplig grund.
Läs mer och se inslaget

Stora framsteg inom immunterapi mot cancer
Ny forskning i Storbritannien gör att vi kan hoppas på att snart kunna använda immunterapi som behandling mot flera olika cancerformer än vad som är möjligt idag. Forskarna ser det här som ett stort framsteg i kampen mot cancer.
Se inslaget från SVT här

Orättvisorna i cancervården
Lise-lott Eriksson, Susanne Dieroff Hay och Magnus Norin har skrivit en mycket läsvärd debattartikel om orättvisorna i cancervården och ger förslag på hur man kan lösa dessa.
Läs debattartikeln här

Hur vanligt är barncancer?
Barncancer är något som verkligen engagerar och skapar mycket oro, men vad är det och hur vanligt är det egentligen?
Läs mer

Fetma på väg att bli främsta orsaken till cancer
Våra levnadsvanor försämras och snart kan övervikt och fetma bli den främsta orsaken för att insjukna i cancer.
Läs mer

Vad innebär individanpassad vård ur ett cancerperspektiv?
Att utgå från genetiska förändringar i en cancertumör för att avgöra valet av behandlingsmetod kallas precisionsmedicin.
Läs mer

Inför en nollvision mot cancerdödlighet
Varje år dör 2 900 människor i Sverige i onödan till följd av cancer. Det är tio gånger fler än de som avlider i trafiken.
Läs mer