Nyheter

Nyheter och initiativ

Cancer är en folksjukdom som drabbar många människor på olika sätt. Det engagerar en mängd olika insatser och initiativ både i samhället och inom vården och forskningen.

Så skyddar du dig bäst mot hudcancer

Så skyddar du dig bäst mot hudcancer

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige och orsakas nästan uteslutande av solens starka UV-strålar. Förändringar i huden är vanligt och oftast ofarligt, men det finns vissa varningssignaler som behövs tas på allvar. Här får du tips på hur du bäst...

Svårigheter att kissa kan vara tecken på prostatacancer

Svårigheter att kissa kan vara tecken på prostatacancer

Att behöva kissa ofta kan ibland vara besvärligt. En överaktiv blåsa kan drabba både kvinnor och män och det är mer vanligt att äldre upplever problem. För många finns ingen allvarligare orsak, men för män kan det vara ett tecken på prostatacancer. Artikeln är...

Känn igen symtom på bröstcancer

Känn igen symtom på bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och i Sverige drabbas ca 8 000 varje år. Forskning har bidragit till att nästan 9 av 10 blir helt friska – och chanserna ökar om cancern upptäcks tidigt. Genom att känna igen symtom och ta efter goda vanor får...

Fler kan slippa cancer genom ökad screening

Fler kan slippa cancer genom ökad screening

Masstestning (så kallad screening) av friska personer räddar liv. Sedan många år har vi mammografi och screening av livmoderhalsen hos kvinnor. Nu kan undersökning bli aktuellt för fler vanliga cancersjukdomar, som lungcancer och prostatacancer. Dessutom kan nya...

Förebygg cancer genom goda vanor

Förebygg cancer genom goda vanor

Ca 40% av alla cancersjukdomar skulle kunna förebyggas. Minska risken att drabbas – förebygg cancer genom goda vanor och en hälsosam livsstil.

Hur vanligt är barncancer egentligen?

Hur vanligt är barncancer egentligen?

Det finns egentligen inga skillnader på den cancer som drabbar vuxna och barn. Däremot finns tydliga skillnader i vilka cancerformer som barn drabbas av.

Ansök om en Second Opinion

Du som idag har en cancerdiagnos men inte har Alivia Cancervårdsförsäkring kan ansöka om en Second Opinion. Det innebär att du får en oberoende medicinsk bedömning av diagnos och behandlingsplan.

Anmäl skada

Om du har Alivia Cancervårdsförsäkring och har fått en cancerdiagnos så ska du alltid kontakta oss så snart som möjligt. Gå in på Mina Sidor och anmäl skada. Du kan även maila till skador@alivia.se eller kontakta oss på 08-517 138 00.