Nyheter och Initiativ

Cancer är en folksjukdom som drabbar många människor på olika sätt. Det engagerar en mängd olika insatser och initiativ både i samhället och inom vården och forskningen.

Fetma på väg att bli främsta orsaken till cancer
Våra levnadsvanor försämras och snart kan övervikt och fetma bli den främsta orsaken för att insjukna i cancer.
Läs mer

Vad innebär individanpassad vård ur ett cancerperspektiv?
Att utgå från genetiska förändringar i en cancertumör för att avgöra valet av behandlingsmetod kallas precisionsmedicin.
Läs mer

Nobelpriset i medicin 2019
Hur celler anpassar sig och agerar utifrån syrenivån i kroppen kan leda till nya behandlingsmetoder.
Läs mer

Inför en nollvision mot cancerdödlighet
Varje år dör 2 900 människor i Sverige i onödan till följd av cancer. Det är tio gånger fler än de som avlider i trafiken.
Läs mer