Förebygg cancer genom goda vanor

2022-09-26 | Aktuellt

Forskning har visat att många cancersjukdomar har ett direkt samband med våra levnadsvanor. Det betyder att det finns faktorer som du själv kan påverka för att förebygga cancer. Här har vi samlat några goda vanor som minskar risken att drabbas och får dig att må bättre.

Artikeln är medicinskt granskad av Roger Henriksson, professor i Onkologi

Investera i din hälsa och minska risken för cancer

  • Ät en sund och varierad kost
  • Motionera regelbundet
  • Avstå tobak- och nikotinprodukter
  • Minimera ditt intag av alkohol
  • Delta i de nationella screeningprogrammen
  • Skydda din hud mot starka UV-strålar

Det är aldrig för sent
att sluta röka

Rökning är förmodligen den viktigaste enskilda riskfaktorn för att drabbas av cancer, speciellt gäller det lungcancer och cancer i luftvägarna. Det är inte enbart rökare som kan drabbas utan även de som utsätts för passiv rökning anses ha en ökad risk för lungcancer.

Rökare har även en ökad risk att drabbas av cancer i andra organ som i magtarmkanalen och urinvägarna. Generellt finns en ökad risk för de flesta tumörformer, och dessutom har rökning hos cancerdrabbade patienter visat att behandlingen har sämre effekt samt att patienter inte tolererar behandlingarna lika bra som icke rökare.

Att varken röka eller bruka någon form av tobaks- eller nikotinprodukt är därför en av de främsta förebyggande åtgärder du kan göra.

Forskning
Det forskas en hel del på cancerförebyggande åtgärder, även om mer insatser skulle behövas. Bland annat visar forskningen att preventiva åtgärder skulle kunna förbygga ca 40% av alla cancerfall. Den enskilt största riskfaktorn är rökning – och är också den åtgärd som skulle spara flest liv. I världen dör ca 1 400 000 personer varje år i lungcancer. Om folk skulle sluta röka, pekar statistiken på att 1 200 000 liv skulle kunna räddas.

För dig som röker är det inte för sent! Redan några timmar efter att du slutat röka börjar kroppen reparera vissa funktioner. Risken minskar hela tiden och efter ca 12 år anses risken vara nära de som inte röker.

Läs mer om vanliga cancerformer

Minska ditt alkoholintag – varje milliliter räknas

Alkoholkonsumtion är en stark riskfaktor för cancer. Forskning visar att alkoholvanor har ett samband med bland annat cancer i levern, munhåla, magtarmskanalen, stämband, tjock- och ändtarm. Risken ökar proportionerligt, vilket betyder att ett högre alkoholintag innebär en högre risk för cancer. Även måttlig alkoholkonsumtion kan vara en riskfaktor.

Starksprit anses vara mest farligt, men även öl, vin och övrig alkoholhaltig dryck påverkar negativt. Att begränsa sin alkoholkonsumtion är därför en värdefull investering i hälsan.

Rätt kost och motion ger dig flera hälsofrämjande effekter

Att motionera minskar risken för de flesta sjukdomar – däribland cancer. Motion är bra för både magen, hjärta, kärl och kroppsfunktionen i sin helhet. Även cancerdrabbade personer i pågående behandling ges rådet att röra på sig då det ha visat ge en bättre respons på behandlingen.

En sund kosthållning kan också bidra till en minskad risk för cancer och andra hälsofarliga sjukdomar. Bland annat bör du undvika processad och ultraprocessad mat som korv och läsk, samt välja vitt kött och fisk före rött kött.

Fetma och övervikt har en tydlig korrelation med bland annat bröstcancer och underlivscancer och främst är det fettet i magen som är farligt. Genom att äta varierat och motionera regelbundet ökar du chansen till ett långt och friskt liv.

Delta i screening

Screening används för att tidigt hitta förstadier till cancer. Idag finns nationella screeningprogram för livmoderhalscancer, bröstcancer och tjocktarmscancer som tillsammans räddar ca 1 000 liv om året. Tidig upptäckt av tumörer och förändringar bidrar till att snabbt kunna sätta in effektiv behandling samt att utveckling och spridning till övriga delar av kroppen begränsas.

Håll koll på starka UV-strålar

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige och uppkommer nästan uteslutande av solexponering. Kom ihåg att skydda din hud mot solens UV-strålar året om. UV-index är som starkast när solen står högt på himmelen och ökar när solen till exempel skiner på snö. Därför är det lättare att bli solbränd i fjällen med snötäckta berg, då solen reflekteras i snön.

Läs också: Hur du bäst skyddar dig mot hudcancer