Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. En knöl i bröstet kan vara ett symptom på att det är en brösttumör. Men resultatet av bröstcancerbehandling förbättras stadigt.
Hur Alivia kan hjälpa dig

Granskad av professor Roger Henriksson, överläkare i onkologi och medlem i Alivias Internationella Medicinska Råd.

Alivias cancervårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring som ger dig hjälp när det behövs som mest.

Vad är bröstcancer?

Bröstcancer är en malign (elakartad) tumör som uppstår i bröstet. En tumör kallas malign om den växer okontrollerat och invaderar frisk vävnad som blodkärl och nervvävnad. Det betyder att cancerceller kan sprida sig lokalt eller via blodet eller lymfa till andra delar av kroppen och bilda så kallade metastaser (dottertumörer).

Det finns olika varianter av sjukdomen men de flesta förekommer i bröstvävnaden. Mellan 80 % och 90 % uppträder i mjölkkanalerna i bröstet. Den typen kallas duktal cancer – medan andra former kan uppträda i själva bröstkörteln.

 

Förekomst

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Norden och i västvärlden. Varje år insjuknar ca 8 000 kvinnor i Sverige och globalt ställs ca 2 miljoner diagnoser. Den här cancerformen kan även drabba män men det är mycket ovanligt.

 

Orsaker till bröstcancer

Det finns olika orsaker till att sjukdomen bryter ut. De flesta varianterna av den här cancerformen uppstår spontant utan någon säker orsak. Åldern är en viktig faktor, cirka 80 % av kvinnor som insjuknar är över 50 år.

Hormonella faktorer som t ex östrogen har betydelse och olika socioekonomiska faktorer med koppling till livsstil spelar förmodligen en viktig roll i utvecklingen av bröstcancer. I vissa fall (ca 10%) anses den vara ärftlig. Risken ökar om nära anhöriga har, eller har haft sjukdomen. Genetiska defekter (t.ex. BRCA1 och BRCA2) har visat sig öka risken väsentligt.

 

 

Diagnos

För de flesta patienter är en svullnad i bröstet det första tecknet. Men ungefär nio av tio knölar som upptäcks i bröstet är godartade. Känns svullnaden som en hård, orörlig knuta som eventuellt sitter fast i vävnaden stärker det misstanken om att det kan vara en brösttumör.

Misstänker man cancer i bröstet ska en så kallad trippeldiagnostik alltid utföras. Först görs en extern undersökning av bröstet och vävnaden. Därefter görs mammografi som i vissa fall kompletteras med ultraljud. Mammografi är en röntgenundersökning som ger detaljerade bilder av brösten vilket kan hjälpa till att avgöra om en knuta är godartad eller malign.

Den stora fördelen med mammografi är att den kan avslöja cancertumörer som är för små för att man ska kunna känna dem med fingrarna. Slutligen tas vävnadsprover, vanligtvis genom att en tunn nål förs in i den upptäckta knölen. Vävnadsprovet från bröstet undersöks i ett mikroskop där det är lättare att avgöra om det är godartat eller malignt.

 

Ökad trygghet och säkerhet i händelse av bröstcancer

Vi på Alivia kan erbjuda en Second Opinion utförd av internationella
cancerspecialister

Behandling av bröstcancer

Operation där tumören avlägsnas kirurgiskt är den vanligaste behandlingen. Nästan alltid opereras även den så kallade portvaktskörteln bort. Ibland behöver även flertalet lymfkörtlar i armhålan tas bort, en så kallad axillutrymning. De flesta patienter får sedan strålbehandling och ofta är det nödvändigt att komplementera med hormonbehandling eller cytostatika.

Vilken behandling patienten bör få beror på flera olika faktorer: sjukdomstyp, hormonkänsligheten i tumören, tumörens storlek, tecken på spridning samt ärftlighet och ålder. Det finns tydliga riktlinjer för behandling av bröstcancer i Sverige vilka ingår i det Nationella Vårdprogrammet. Samma riktlinjer gäller i Norden och i princip i alla länder i västvärlden.

Bröstbesparande kirurgi kombinerat med strålbehandling ger idag lika god överlevnad som att ta bort hela bröstet. Många brösttumörer bör även behandlas medicinskt. Ofta ges läkemedel som påverkar hormoner, bland annat läkemedel som undertrycker estrogenproduktionen i äggstockarna.

Cellgifter eller cytostatika ges ofta till kvinnor som löper stor risk för att cancern sprids. Även strålning är en viktig del av behandlingen. I kombination med operation kan det minska risken för återfall med tre fjärdedelar.

 

Prognos

Behandlingsresultaten har förbättrats stadigt de senaste åren. Nästan 90 % överlever 5 år efter diagnosen och 80 % lever efter 10 år. Om cancern är begränsad till bröstet, utan någon form av spridning, lever nästan 99 % i 5 år efter diagnosen. Har tumören hunnit bilda metastaser (dottertumörer) är det ovanligt att den kan botas helt. Men olika typer av behandling kan hålla sjukdomen under kontroll i många år.

 

Alivia Cancervårdsförsäkring
Rätt diagnos, rätt vård inom rätt tid

Genom att teckna cancervårdsförsäkring via Alivia får du trygghet i form av stöd och specialisthjälp vid cancer. 

Tillgång till erkända

Cancervård specialister

Rätt diagnos genom

second opinion

Rätt cancervård inom

garanterad tid

Stöd

för drabbad och närstående

Checkbox

Läs mer om Alivia och hur vi kan hjälpa dig

Frågor & Svar

Frågor & Svar

Svar på de vanligaste frågorna om en helt ny försäkring.

Frågor & Svar

1 av 3 drabbas. Vi vill minska oron

Alivia är ett vårdföretag med en unik spetskompetens inom cancerdiagnoser. För att göra kunskap och vård inom cancer tillgänglig för fler erbjuder vi en försäkring.

Frågor & Svar

Vad kostar en cancervårdförsäkring?

Alivia Cancervårdsförsäkring säkrar rätt diagnos och rätt vård inom garanterad tid, och därmed bästa tänkbara förutsättningar i händelse av cancer.