Gruppförsäkring

Trygghet och omtanke för din personal/medlemmar

För dig som arbetsgivare eller medlemsorganisation

Du som är arbetsgivare eller medlemsorganisation kan stärka skyddet för dina medarbetare eller medlemmar genom att teckna en gruppförsäkring gällande cancervård. Försäkringen ger extra trygghet och omtanke i händelse av cancer.

Tillgång till erkända

cancerspecialister

Rätt diagnos genom

Second Opinion

Rätt cancervård inom

garanterad tid

Hjälp och stöd

för drabbad och närstående

En förmån som gör skillnad

En försäkring där Alivia Cancervård ingår, kompletterar den offentliga cancervården och tryggar att fler får rätt diagnos och rätt vård inom garanterad tid. Det säkrar bästa tänkbara vård för den som drabbas av cancer, oavsett var man bor.

Nyhet!

Företagskunder med Skandia vårdförsäkring kan nu komplettera sin försäkring med Tillval Cancervård. En trygghet för medarbetare som får en cancerdiagnos.

Fördelar för ditt företag

 • Uppskattad personalförmån som ger extra skydd & trygghet
 • Korta ner sjuktiden
 • Minska företagets kostnader
 • Premien är avdragsgill

Teckna grupp­försäkring eller tillägg till din gruppförsäkring?

Kontakta ditt försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare för att teckna en gruppförsäkring eller tillägg till din gruppförsäkring gällande cancervård för ditt företag eller medlemsorganisation.

Cancervårdsförsäkringen kan antingen tecknas och betalas av arbetsgivaren eller vara en frivillig försäkring där medarbetare/medlemmar ges möjlighet att ansluta sig via sin arbetsgivare eller medlemsorganisation. Vid arbetsgivarbetald gruppförsäkring förmånsbeskattas medarbetaren.

Frågor & svar

Hur fungerar det?

En cancervårdsförsäkring är ett komplement till den offentliga sjukvården i Sverige och den aktiveras när du får en cancerdiagnos. I samband med en cancerdiagnos får du direkt tillgång till en vårdsamordnare, som kommer att stötta och hjälpa dig med kontakter med vården under sjukdomen. Vårdsamordnaren finns också tillgänglig för dina närstående om de vill ha stöd under processen.

Vi gör en ny och oberoende medicinsk bedömning av den diagnos och behandlingsplan som du har fått. Om det finns en osäkerhet kring diagnosen görs ytterligare analyser och provtagningar för att säkerställa rätt diagnos och behandling.

Om våra medicinska specialister anser att din diagnos behöver ses över av fler experter på just din cancerdiagnos, så arrangerar vi det. Detsamma gäller om vi anser att det finns en bättre behandling att tillgå. I första hand ska den behandlingen genomföras av den offentliga sjukvården i Sverige, men om det inte är möjligt sker det genom en privat vårdgivare som Alivia har kvalitetssäkrat och har avtal med, inom EU/EES.

Allt ovanstående täcks av försäkringen, inklusive kostnaden för eventuella resor och logi vid behandling på annan ort.

Produktinfo

Alivia Cancervårdsförsäkring ger kunden tillgång till kunskapen och erfarenheten hos framstående cancerexperter. Det gör att kunden kan vara säker på att få bästa tänkbara förutsättningar vid en cancerdiagnos.

Vad innebär försäkringen?
Alivia Cancervårdsförsäkring aktiveras av att kunden får en cancerdiagnos från sin läkare inom privat eller offentlig vård. Kunden får då en Second Opinion – dvs en ny och oberoende medicinsk bedömning – av den diagnos och behandlingsplan som ställts av den offentliga sjukvården.

Alivias Second Opinion genomförs av framstående svenska och internationella specialister inom cancersjukvård, allt för att kunna ge tillgång till den bästa möjliga och mest uppdaterade kunskapen inom cancervård.

Hur går det till?
Den medicinska bedömningen görs genom att Alivias medicinska enhet begär in journaler och handlingar som rör sjukdomen.
Enhetens uppgift är b la att agera som vårdsamordnare, göra förberedande arbete som tex att samla in medicinska handlingar, genomföra case reviews och medicinsk research om ny diagnostik och behandlingar etc. Enheten leds av Alivias medicinska direktör och andra medlemmar består av medicinskt ansvarig i Sverige, sjuksköterskor, medicinska research specialister, onkologer och forskare.

Enheten analyserar sedan den diagnos och behandlingsplan som du fått för att se att den diagnosen och behandlingsplanen är den mest lämpliga för dig. Analyserna sammanfattas i en skriftlig rapport som patienten har möjlighet att diskutera med sin behandlande läkare med stöd från Alivia.

Alivias Internationella Medicinska Råd som består av framstående internationella cancerspecialister står hela tiden till förfogande för att kunna bistå Alivias vårdsamordnare och specialister i frågor gällande medicinska bedömningar.

Åtgärder diagnos
Om Alivias medicinska enhet gör bedömningen att sjukdomen behöver undersökas vidare ser vi till att det genomförs ytterligare diagnostik. Det kan vara allt från enklare provtagningar till avancerad teknologi för att identifiera och individanpassa cancerbehandlingar, till exempel genetiska tester av tumören och molekylär profilering.

Åtgärder behandling
Om den medicinska enheten kommer fram till att det finns en mer lämplig behandling för cancersjukdomen än den föreslagna, så kommer vi att rekommendera den. I första hand ska behandlingen genomföras av din behandlande läkare inom offentliga vården. Om det inte är möjligt så kommer den att genomföras av en kvalitetssäkrad vårdgivare som Alivia har avtal med i Sverige eller inom EU/EES.

En personlig vårdsamordnare ger trygghet
Förutom en Second Opinion och tillgång till privat vård får du också direkt tillgång till en personlig vårdsamordnare, som stöttar dig i dina kontakter med vården och hjälper dig och dina närstående genom hela processen.

 • Vårdsamordnaren samordnar din vård och bistår i dina kontakter med både den offentliga och privata vården, till exempel läkare, specialister, diagnostikleverantörer och psykologer.
 • Vårdsamordnaren är en medicinskt utbildad och erfaren person som finns till för patienten vid både mediciniska och icke medicinska frågor, till exempel angående sjukdomen och behandlingsprocessen.
Anmäl en cancerdiagnos

Om du har Alivia Cancervårdsförsäkring och har fått en cancerdiagnos så ska du alltid kontakta oss så snart som möjligt.
Det gör du genom att gå in på Mina Sidor och anmäla skada. Du kan även maila till skador@alivia.se eller kontakta oss på telefon 08-517 138 00.

Processen startar alltid med att du ger Alivia en fullmakt att ta del av dina medicinska handlingar. Därefter genomförs en Second Opinion (en ny och oberoende medicinsk bedömning) av Alivias specialistläkare på cancer.

Behandling och operationer ska alltid förmedlas och godkännas av Alivia innan behandling etc. sker.

Regler om förmånsbeskattning och skatteavdrag för cancervårdsförsäkring

Den här informationen avser förmånsbeskattning och skatteavdrag för cancervårdsförsäkring som tecknas och betalas av arbetsgivaren.
All hälso- och sjukvård i försäkringen ska beskattas, däremot inte rehabiliterande och förebyggande behandling.

Cancervårdsförsäkring
Dessa försäkringsmoment förmånsbeskattas den anställde för:

 • privat läkarvård
 • läkemedel
 • operationer
 • sjukhusvård
 • ersättning till och från vård
 • hjälp i hemmet
 • vårdgaranti

Skatteverkets ställningstagande
Den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring som omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser kan schablonmässigt beräknas till 60% av premien.

Hela premien är avdragsgill
För cancervårdsförsäkringen är hela premien avdragsgill för företaget, oavsett hur stor del som ska förmånsbeskattas.

Har du frågor om beskattning, vänligen kontakta Skatteverket eller din vanliga kontakt i skattefrågor.

Har du frågor om försäkringen, kontakta oss gärna på 08-517 138 00.

Specialisthjälp när det behövs som mest

Alivias Medicinska råd består av framstående cancerspecialister och säkerställer att du får rätt behandling utifrån din cancersjukdoms specifika egenskaper.

Vanliga cancerformer

1 av 3 drabbas. Läs om 19 vanliga cancerformer – symptom, upptäckt och behandling.

Gruppförsäkring för medlem i förbund

Småföretagarnas Riksförbund erbjuder Alivia Cancervårdsförsäkring

Medlemmar i Småföretagarnas Riksförbund ansluts kostnadsfritt automatiskt från 1 januari 2021 till Alivia Cancervårdsförsäkring.
Läs mer

Frisörföretagarna – första förbundet som omfattas av Cancervårdsförsäkring

1.500 frisörföretagare omfattas sedan 1 april 2021 av Alivia Cancervårdsförsäkring. Cancerstödet ingår som en del i Sveriges Frisörföretagarnas vårdförsäkring som erbjuds till ca 4 000 medlemmar.
Läs mer

Skattebetalarnas förening erbjuder Cancervårdsförsäkring genom Alivia

Som medlem i skattebetalarnas förening kan du teckna en Cancervårdsförsäkring.
Läs mer

SFÖ erbjuder Cancervårdsförsäkring genom Alivia

Svenska facköversättarföreningen (SFÖ) erbjuder Cancervårdsförsäkring genom Alivia.
Läs mer

Artiklar