Småföretagarnas Riksförbund erbjuder cancervårdsförsäkring

2021-01-16 | Aktuellt, Gruppförsäkring

Medlemmar i Småföretagarnas Riksförbund ansluts kostnadsfritt automatiskt från 1 januari 2021 till Alivia Cancervårdsförsäkring som en del av förbundets arbete att det ska vara tryggt att driva småföretag. Försäkringen erbjuds inledningsvis till ca 20 000 av Småföretagarnas medlemmar genom så kallad automatisk anslutning i samband med att gruppavtalet skrivs. Därefter är det naturligtvis frivilligt om man vill ha kvar den över tiden.

Försäkring för extra trygghet

Bakgrunden är att mindre än hälften av alla 65 000 personer som drabbas av cancer får idag vård inom de tider som är fastställda i de nationella standardiserade vårdförloppen.

– Vi ser försäkringen som en extra trygghet som ger bästa möjliga förutsättningar i händelse av cancer. Förutom att försäkringen säkerställer rätt diagnos och behandling ger den vård i rätt tid, något som är extra viktigt för många småföretagare som snabbt behöver komma tillbaka säger Peter Thörn, ordförande i Småföretagarnas Riksförbund.

Avtalet är resultatet av ett gemensamt utvecklingssamarbete mellan Småföretagarna, Försäkringsutveckling Sverige AB (FUAB) och Alivia.

– Ett viktigt krav från Småföretagarna som nu är uppfyllt är att försäkringen kan erbjudas alla personer som är fullt arbetsföra och kan omfatta även personer som tidigare har haft cancer, det gör försäkringen extra värdefull säger Krister Palin som är ansvarig från FUAB:s sida.

Kompletterar den offentliga cancervården

Alivia Cancervårdsförsäkring är ett komplement till den offentliga cancervården som ger ökad trygghet för människor att få ta del av den bästa och senaste kunskapen om cancer. Cancerpatienter får alltid tillgång till en second opinion och vid vårdköer erbjuds privat cancervård inom EU.

Försäkringsgivare är Knif Trygghet Forsikring A/S som i Sverige företräds av Nordeuropa Liv och Hälsa AB.

För ytterligare information kontakta:

Småföretagarna:

Peter Thörn
peter.thorn@smaforetagarna.se
070-302 11 13

Alivia

Kent Andersson
kent.andersson@alivia.se
073-280 18 68

FUAB

Krister Palin
krister.palin@fuab.com
070-838 69 55