Alivia Cancervårdsförsäkring i nytt samarbetsavtal med Tydliga

2020-12-26 | Aktuellt

Alivia Cancervårdsförsäkring är ett komplement som gör den offentliga cancervården bättre, som ger ökad trygghet för människor att få ta del av den bästa och allra senaste kunskapen om cancer samt att få sin cancerbehandling i tid.

Cancer är en folksjukdom som drabbar 65,000 personer varje år i Sverige. Svensk cancersjukvård står sig väl medicinskt i ett internationellt perspektiv, trots det är det färre än hälften av de drabbade som får sin behandling inom de medicinskt rekommenderade vårdtiderna. Mycket av vårdkvaliteten och vårdtiderna är beroende på var man bor och vilken vårdgivare man tillhör. Följderna av Covid kommer dessutom att öka trycket på cancervården ytterligare säger Kent Andersson VD för Alivia.

– Med Alivia Cancervårdsförsäkring erhåller vi inom Tydliga ett viktigt komplement till vårt befintliga gruppförsäkringserbjudande, vilket innebär att vi stärker vår position inom vård- och hälsoförsäkringar, säger Thomas Fjällström VD för förmedlarorganisationen Tydliga.

Alivia Cancervårdsförsäkring, som nu är en del i Tydligas individuella gruppförsäkringserbjudande kan erbjudas alla personer som är fullt arbetsföra och kan omfatta även personer som tidigare har haft cancer. Försäkringen kan även tecknas som ett obligatoriskt avtal.

Försäkringsgivare är det norska Försäkringsbolaget Knif genom Nordeuropa Försäkring AB.

Om Alivia Nordic AB

Alivia lanserar en helt ny försäkring i Sverige, en cancersjukvårdsförsäkring. Försäkringen ger rätt till vård och stöd vid en cancerdiagnos. Vår vision är att alla ska ges möjlighet att få tillgång till den bästa kunskapen som finns inom cancervård och på detta sätt öka möjligheterna till ett långt liv med bra kvalitet.

Försäkringen ger alltid försäkrad rätt till en ny oberoende bedömning, second opinion, som genomförs av internationella specialister för att säkerställa rätt diagnos och att rätt behandling är föreslagen. Försäkringen ger vård inom garanterad tid samt ger möjlighet till behandlingar som är internationellt godkända men som ännu inte är godkända i Sverige. Därtill får patienten en personlig vårdsamordnare, möjlighet till psykologstöd, resekostnader etc.Du kan läsa mer om företaget på alivia.se.

Kontaktperson: Kent Andersson, kent.andersson@alivia.se , 073-280 18 68

Om Tydliga AB

Tydliga är en digitalt och tekniskt nytänkande förmedlarorganisation som erbjuder dig kvalificerad rådgivning inom både försäkring och finansiella tjänster. Med bred kompetens, hög tillgänglighet och effektivt samarbete finns vi och våra drygt 300 rådgivare där för dig och den rådgivning du behöver.

Tydliga har på kort tid blivit en etablerad aktör på den svenska rådgivarmarknaden och jobbar för att möta dina unika behov och önskemål. Hos oss är alla välkomna, vare sig det gäller ditt företag, dig som förmedlare eller dig som privatperson. Du kan läsa mer om företaget på tydliga.se.