Hederspris till Alivias medicinska rådgivare

Hederspris till Alivias medicinska rådgivare

Sedan 2019 har Roger Henriksson varit en del av Alivias medicinska råd. Nu prisas han av branschkollegor under Onkologidagarna i Kalmar. Onkologidagarna kan beskrivas som Sveriges nationella cancerdagar och infaller varje år. Evenemanget har samverkan i fokus och här...
Fler kan slippa cancer genom ökad screening

Fler kan slippa cancer genom ökad screening

Masstestning (så kallad screening) av friska personer räddar liv. Sedan många år har vi mammografi och screening av livmoderhalsen hos kvinnor. Nu kan undersökning bli aktuellt för fler vanliga cancersjukdomar, som lungcancer och prostatacancer. Dessutom kan nya...
Lär känna vår nya vårdsamordnare

Lär känna vår nya vårdsamordnare

Möt Susanna Malmström, vårdsamordnare hos oss på Alivia! Susanna är utbildad kontaktsjuksköterska och har arbetat på Neuroonkologiska teamet, Tema Neuro vid Karolinska Universitetssjukhuset. Bland annat var Susanna med och utvecklade ett arbetssätt som innebar att...
Känn igen symtom på bröstcancer

Känn igen symtom på bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och i Sverige drabbas ca 8 000 varje år. Forskning har bidragit till att nästan 9 av 10 blir helt friska – och chanserna ökar om cancern upptäcks tidigt. Genom att känna igen symtom och ta efter goda vanor får...