Om Cancer

Lär dig mer om vanliga cancerformer och hur de behandlas. Läs om nya forskningsrön och behandlingsmetoder samt olika initiativ som tas i kampen mot cancer. Du kan också ta del av andras berättelser om sina erfarenheter av cancer.

Nyheter och Intiativ
Cancer är en sjukdom som engagerar många. Överallt i samhället tas olika initiativ för de som drabbas.
Läs mer

Vanliga cancerformer
Så här diagnosticeras och behandlas några av de vanligaste cancerformerna i cancervården.
Läs mer 

Nya behandlingsmetoder
Forskarna arbetar dagligen för att hitta nya behandlingsmetoder för olika cancersjukdomar.
Läs mer 

Röster om cancer
När någon blir sjuk i cancer är det många som på drabbas på olika sätt. Här är deras berättelser.
Läs mer