Här kan du läsa mer om olika cancerformer, hur de behandlas och hur prognosen ser ut.

Cancer är en av våra dödligaste folksjukdomar och i Sverige drabbas en av tre personer av cancer. Men cancer är egentligen inte ”en” sjukdom, utan ett samlingsnamn för närmare 200 olika cancerformer. Här har vi samlat information om de vanligaste cancersjukdomarna, hur de diagnostiseras och behandlas samt hur prognosen ser ut för de som drabbas. Ofta finns det flera olika behandlingsmetoder och cancerpatienter har alltid rätt att få en ny medicinsk bedömning. Det kan du läsa mer om här.

Basalcellscancer

Basaliom är en vanlig form av hudcancer. Långvarig påverkan av solens UV-strålar är den främsta orsaken. Tumören opereras bort och de flesta tillfrisknar.

Läs mer om Basalcellscancer

Bröstcancer

Den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. En knöl i bröstet kan vara ett symptom på att det är en brösttumör. Men resultatet av bröstcancerbehandling förbättras stadigt.

Läs mer om Bröstcancer

Bukspottkörtelcancer

En elakartad tumör kan uppstå i bukspottkörteln, ett av matsmältningens organ. Tumören ger inga eller vaga symptom och har ofta hunnit sprida sig innan den upptäcks.

Läs mer om Bukspottkörtelcancer

Hjärntumörer

Hjärntumörer är ett samlingsnamn för olika typer av tumörsjukdomar i hjärnan. De måste diagnosticeras och behandlas av specialister inom olika områden.

Läs mer om Hjärntumörer

Huvud-halscancer

Tumörer i hals eller huvud har olika förlopp och prognoser. Det kan försvåra behandlingen men de flesta som insjuknar i den här cancerformen blir friska.

Läs mer om Huvud-halscancer

Leukemi

Det finns olika typer av blodcancersjukdomar som kan vara akuta eller kroniska. Behandlingen har gjort stora framsteg och idag finns flera alternativ till cytostatika.

Läs mer om Leukemi

Livmoderhalscancer

Risken för cancer i livmoderhalsen har minskat tack vare regelbundna gynekologiska cellprovskontroller och vaccination mot HPV-virus. Många blir friska efter behandling.

Läs mer om Livmoderhalscancer

Lungcancer

Tumörer i lungorna är en vanlig cancerform. Den upptäcks ofta sent vilket försämrar prognosen för överlevnad. Men med nya lovande behandlingar kan sjukdomen botas.

Läs mer om Lungcancer

Lymfom

Bland tumörsjukdomar i lymfkörtlarna finns Hodgkins lymfom som ofta drabbar yngre personer och barn. Prognosen är god och de flesta botas.

Läs mer om Lymfom

Magsäckscancer

De flesta som insjuknar i den är ovanliga cancerformen är äldre. Efter operation man man få besvär med att äta, men de kan ofta lindras med goda matvanor.

Läs mer om Magsäckscancer

Malignt melanom

En av de vanligaste formerna av hudcancer i Sverige. Det finns flera typer av behandlingar och över 80 % har chansen att bli helt friska.

Läs mer om Malignt melanom

Myelom

Kronisk blodcancer i benmärgen kräver livslång uppföljning. De flesta som insjuknar blir bättre med behandling och många kan leva ett långt bra liv.

Läs mer om Myelom

Njurcancer

Oftast drabbar sjukdomen endast en av njurarna. Det är en allvarlig cancersjukdom men idag finns mediciner som kan bromsa förloppet.

Läs mer om Njurcancer

Prostatacancer

Det här är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige. Tumören behandlas med operation eller strålning men aktiv monitorering av prostatan är allt vanligare.

Läs mer om Prostatacancer

Sarkom

Olika typer av tumörer kan uppstå i skelett, brosk, bindväv, fett, kärl och muskler. De här cancersjukdomarna är rätt ovanliga och prognosen varierar.

Läs mer om Sarkom

Skivepitelcancer

Långvarig påverkan av solens UV-strålar är den vanligaste orsaken till den här elakartade formen av hudcancer. Prognosen för tillfrisknad har förbättrats.

Läs mer om Skivepitelcancer

Tarmcancer

Cancer i tjocktarmen och ändtarmen kan botas om tumören upptäcks i tid. Sjukdomen är vanlig och nu införs screeningprogram på allt fler platser i Sverige.

Läs mer om Tarmcancer

Urinblåsecancer

Att drabbas av en elakartad tumör i urinblåsans slemhinna är en cancerform som blir allt vanligare. Miljö och livsstil påverkar, framför allt rökning.

Läs mer om Urinblåsecancer

Äggstockscancer

Olika typer av tumörer kan uppstå i kvinnans underliv. De ger sällan symptom och sjukdomen upptäcks ofta sent. Men det finns flera behandlingar.

Läs mer om Äggstockscancer