Njurcancer

Njurcancer drabbar oftast endast en av njurarna. Det är en allvarlig cancersjukdom men idag finns mediciner som kan bromsa förloppet.
Hur Alivia kan hjälpa dig

Granskad av professor Roger Henriksson, överläkare i onkologi och medlem i Alivias Internationella Medicinska Råd.

Alivias cancervårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring som ger dig hjälp när det behövs som mest.

Vad är njurcancer?

Sjukdomen drabbar oftast en av njurarna, men kan i sällsynta fall kan tumörer upp i båda njurarna. Sjukdomen är allvarlig men kunskapen om den här cancerformen ökar och behandlingarna har förbättrats de senaste åren.

Utmaningen är att upptäcka tumören i tid vilket försvåras av att njurarna ligger djupt i kroppen nära ryggraden. Om njurtumören upptäcks sent kan cancern ha spridit sig till andra delar av kroppen och bildat metastaser (dottertumörer).

 

Förekomst

Årligen insjuknar ca 1000 personer i alla åldrar i Sverige. De flesta är män och hälften av patienterna är över 65 år.

 

Orsaker till njurcancer

Det finns ett tydligt samband mellan njurcancer och rökning. För närmare en tredjedel av patienter anses orsaken vara att de röker eller har rökt. Även övervikt och högt blodtryck har visat sig ha ett samband med risken att drabbas. Men i de flesta fall kan orsaken inte klarläggas.

I endast ca 5 % av fallen beräknas sjukdomen vara ärftlig, varav den vanligaste ärftliga varianten är Von Hippel-Lindaus sjukdom. Den innebär även en större risk att utveckla andra tumörer i olika delar av kroppen. Bärare av arvsanlaget för sjukdomen blir ofta sjuka före 40-årsåldern och får vanligtvis tumörer i båda njurarna.

 

Diagnos

Cancertumörer i njurarna ger inga specifika symptom. Besvär som blod i urinen, kraftigt ökad trötthet, viktnedgång, knöl i magen och smärtor i flanken är vanliga vid en mängd olika sjukdomar. Tumören upptäcks därför ofta av en slump vid till exempel en röntgenundersökning.

Vid misstanke om njurcancer genomförs olika kroppsundersökningar för att utvärdera tumörens storlek, typ av tumör och eventuell spridning. Dessutom tas blodprover och man gör olika röntgenundersökningar, t ex datortomografi (skiktröntgen).

Stärks cancermisstanken bör patienten remitteras till en urologmottagning med specialister på sjukdomar i urinvägarna. Vid blod i urinen utförs en cystoskopi där läkaren undersöker insidan av urinröret och urinblåsan med hjälp av ett smalt instrument som förs in i urinröret. Det är viktigt att undersökningarna genomförs och utlåtandet lämnas inom några veckor.

 

Ökad trygghet och säkerhet i händelse av njurcancer

Vi på Alivia kan erbjuda en Second Opinion utförd av internationella
cancerspecialister

Behandling av njurcancer

Val av behandling beror på flera faktorer: typ av cancer, tumörens storlek, tecken på spridning, ärftlighet och patientens ålder. Det finns tydliga riktlinjer för behandling som ingår i det Nationella Vårdprogrammet.

Om tumören inte har spridit sig genomförs en operation. Beroende på tumörens storlek och var i njuren den sitter kan titthålskirurgi användas. Antingen tas hela njuren bort eller endast delen med tumören. Kroppen fungerar lika bra med endast en njure.

För vissa patienter med andra sjukdomar eller övervikt kan riskerna med en operation bedömas vara för stora. De kan istället få gå på regelbundna kontroller. Det finns också andra typer av behandling:

Vid mindre njurtumörer kan patienten få genomgå en radiofrekvensbehandling (RF) som tar död på tumören genom uppvärmning medan kryoterapi gör detsamma genom nedfrysning.

Vid större njurtumörer som orsakar stora besvär kan patienten behandlas med embolisering där de blodkärl som tillför blod och näring till njuren stängs av.

Har cancern spridit sig är sjukdomen allvarlig, men den kan bromsas med nya läkemedel. Upptäcks enstaka metastaser (dottertumörer) i lunga, lever eller hjärna kan de opereras eller strålas bort.

Vid större spridning till fler områden i kroppen kan en ny typ av målinriktade läkemedel, tyrosinkinashämmare, ges som stör cancercellernas tillväxt. Läkemedlen kan ges som tabletter eller en spruta en gång i veckan. Har behandlingen ingen effekt på cancertumören kan andra läkemedel hjälpa.

Idag används även immunstimulerare. För att lindra smärtor från metastaser (dottertumörer) kan strålbehandling ges. Behandlingstiden avgörs av hur kroppen svarar på behandlingen och hur besvärliga biverkningarna är.

Operation är den mest effektiva metoden men annan behandling är ett fullgott alternativ om en operation bedöms vara för riskfylld.

 

Prognos

Behandlingsresultaten har förbättrats stadigt de senaste åren. Mer än 60 % av patienter med njurcancer lever fem år efter diagnosen. Prognosen varierar dock beroende på tumörens egenskaper, eventuell spridning och patientens allmäntillstånd.

Alla cancerpatienter bör sluta röka! Behandlingen blir effektivare, såren läker fortare och återhämtningen går snabbare. Det minskar även risken för infektioner.

 

Alivia Cancervårdsförsäkring
Rätt diagnos, rätt vård inom rätt tid

Genom att teckna cancervårdsförsäkring via Alivia får du trygghet i form av stöd och specialisthjälp vid cancer. 

Tillgång till erkända

Cancervård specialister

Rätt diagnos genom

second opinion

Rätt cancervård inom

garanterad tid

Stöd

för drabbad och närstående

Checkbox

Läs mer om Alivia och hur vi kan hjälpa dig

Frågor & Svar

Frågor & Svar

Svar på de vanligaste frågorna om en helt ny försäkring.

Frågor & Svar

1 av 3 drabbas. Vi vill minska oron

Alivia är ett vårdföretag med en unik spetskompetens inom cancerdiagnoser. För att göra kunskap och vård inom cancer tillgänglig för fler erbjuder vi en försäkring.

Frågor & Svar

Vad kostar en cancervårdförsäkring?

Alivia Cancervårdsförsäkring säkrar rätt diagnos och rätt vård inom garanterad tid, och därmed bästa tänkbara förutsättningar i händelse av cancer.