Second Opinion

Få en oberoende analys av din cancerdiagnos och behandlingsplan
Intresseanmälan

För dig som har fått en cancerdiagnos

Om du inte har en cancervårdsförsäkring kan du fortfarande ansöka om en second opinion. Du får då ett nytt utlåtande av diagnos och behandlingsplan av Alivias medicinska råd.

Ökad trygghet för dig utan cancervårdsförsäkring

Med Alivias Second Opinion får du en ny och oberoende medicinsk bedömning av din cancerdiagnos och behandlingsplan. Det ger en större trygghet och underlättar för den behandlande läkaren att fatta rätt beslut att behandla sjukdomen. Ju tidigare den görs, desto större är möjligheterna att den kan göra en skillnad.

Läs mer om dina rättigheter hos 1177

Det här ingår

  • Skriftlig Second Opinion inom 10 dagar*
  • Utlåtande från erkänd internationell/nationell specialist
  • Fastställande eller bekräftelse på diagnos och om föreslagen behandling stämmer överens med internationella riktlinjer
  • Muntlig genomgång av Second Opinion och patientens frågor med Alivias medicinskt ansvarig

*gäller från det att Alivia fått tillgång till patientens relevanta journaler (inklusive diagnostik, röntgenbilder med mera)

Varför behövs en Second Opinion?

Cancer är en komplicerad sjukdom där inget fall är det andra likt. Detta kan medföra en osäkerhet i den föreslagna behandlingsplanen. Därför anses att en ny oberoende bedömning – en Second Opinion – från specialister med expertkunskap är av stort värde för den aktuella patienten, men även som ett stöd för den ansvariga läkaren. Det finns ett tydligt samband mellan specialistkompetens och goda medicinska resultat.

Du har enligt svensk lag även rätt till en Second Opinion vid livshotande, eller särskilt allvarlig, sjukdom. Läs mer om dina rättigheter här.

Cancer är en svårdiagnostiserad sjukdom med över två hundra olika typer av cancerformer. Det visar bl a internationella studier där den ursprungliga cancerdiagnosen eller behandlingen ändrades i mer än 43% av fallen efter en second opinion. När man drabbas av en så allvarlig sjukdom som cancer är det extra viktigt att så snabbt som möjligt få rätt diagnos och behandling då det ger en bättre prognos och mindre lidande för den drabbade.

Dr. Vidar Arnulf
Medicinsk Direktör, Alivia Insurance och Alivia Care

Så går det till

1 Tillgång till journaler

Patienten skickar in relevanta journalhandlingar till Alivias medicinska enhet. En vårdsamordnare finns tillgänglig och kan bistå patienten i detta arbete.

2 Analys av medicinsk specialist

Underlaget analyseras och arbetet genomförs i samverkan med en internationellt erkänd och välrenommerad specialist med relevant kunskap inom just den cancerform som patienten drabbats av. Vid behov översätter vi till engelska för att underlätta den internationella samverkan.

3 Nytt utlåtande

Specialisten skriver ett nytt utlåtande, dvs en oberoende bedömning om diagnosen och den föreslagna behandlingsplanen är optimal. Utlåtandet kan patienten sen dela med sin behandlande läkare, eftersom det är ett viktigt underlag i den fortsatta behandlingen och vården

4 Vårdkontakt

Vid behov kan den behandlande läkaren komma i direkt kontakt med den specialist som utfärdat det nya utlåtandet.

Frågor & svar

Vem kan ansöka om Second Opinion?

Du som idag har fått en cancerdiagnos är välkommen att ansöka om en oberoende Second Opinion via Alivia.

Vilka betalningsalternativ finns för Second opinion?

Du kan betala med kort eller via Klarna.

Få tillgång till erkända cancerspecialister

I Alivias medicinska råd ingår ledande cancerspecialister som tillsammans har spetskompetens inom samtliga cancersjukdomar och -behandlingar. Det gör att du garanteras en bedömning som följer de senaste rekommendationerna samt cancerforskningens utveckling.

Artiklar

Så skyddar du dig bäst mot hudcancer

Så skyddar du dig bäst mot hudcancer

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige och orsakas nästan uteslutande av solens starka UV-strålar. Förändringar i huden är vanligt och oftast ofarligt, men det finns vissa varningssignaler som behövs tas på allvar. Här får du tips på hur du bäst...

Svårigheter att kissa kan vara tecken på prostatacancer

Svårigheter att kissa kan vara tecken på prostatacancer

Att behöva kissa ofta kan ibland vara besvärligt. En överaktiv blåsa kan drabba både kvinnor och män och det är mer vanligt att äldre upplever problem. För många finns ingen allvarligare orsak, men för män kan det vara ett tecken på prostatacancer. Artikeln är...

Känn igen symtom på bröstcancer

Känn igen symtom på bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och i Sverige drabbas ca 8 000 varje år. Forskning har bidragit till att nästan 9 av 10 blir helt friska – och chanserna ökar om cancern upptäcks tidigt. Genom att känna igen symtom och ta efter goda vanor får...