Second opinion

Få en oberoende analys av din cancerdiagnos och behandlingsplan
Intresseanmälan

För dig som har fått en cancerdiagnos

Om du inte har en cancervårdsförsäkring kan du fortfarande ansöka om en second opinion. Du får då ett nytt utlåtande av diagnos och behandlingsplan av Alivias medicinska råd.

Ökad trygghet för dig utan cancervårdsförsäkring

Med Alivias Second Opinion får du en ny och oberoende medicinsk bedömning av din cancerdiagnos och behandlingsplan. Det ger en större trygghet och underlättar för den behandlande läkaren att fatta rätt beslut att behandla sjukdomen. Ju tidigare den görs, desto större är möjligheterna att den kan göra en skillnad.

Det här ingår

  • Skriftlig Second Opinion inom 10 dagar*
  • Utlåtande från erkänd internationell/nationell specialist
  • Fastställande eller bekräftelse på diagnos och om föreslagen behandling stämmer överens med internationella riktlinjer
  • Muntlig genomgång av Second Opinion och patientens frågor med Alivias medicinskt ansvarig

*gäller från det att Alivia fått tillgång till patientens relevanta journaler (inklusive diagnostik, röntgenbilder med mera)

Varför behövs en Second Opinion?

Cancer är en komplicerad sjukdom där inget fall är det andra likt. Detta kan medföra en osäkerhet i den föreslagna behandlingsplanen. Därför anses att en ny oberoende bedömning – en Second Opinion – från specialister med expertkunskap är av stort värde för den aktuella patienten, men även som ett stöd för den ansvariga läkaren. Det finns ett tydligt samband mellan specialistkompetens och goda medicinska resultat.

Cancer är en svårdiagnostiserad sjukdom med över två hundra olika typer av cancerformer. Det visar bl a internationella studier där den ursprungliga cancerdiagnosen eller behandlingen ändrades i mer än 43% av fallen efter en second opinion. När man drabbas av en så allvarlig sjukdom som cancer är det extra viktigt att så snabbt som möjligt få rätt diagnos och behandling då det ger en bättre prognos och mindre lidande för den drabbade.

Dr. Vidar Arnulf
Medicinsk Direktör, Alivia Insurance och Alivia Care

Så går det till

1 Tillgång till journaler

Patienten skickar in relevanta journalhandlingar till Alivias medicinska enhet. En vårdsamordnare finns tillgänglig och kan bistå patienten i detta arbete.

2 Analys av medicinsk specialist

Underlaget analyseras och arbetet genomförs i samverkan med en internationellt erkänd och välrenommerad specialist med relevant kunskap inom just den cancerform som patienten drabbats av. Vid behov översätter vi till engelska för att underlätta den internationella samverkan.

3 Nytt utlåtande

Specialisten skriver ett nytt utlåtande, dvs en oberoende bedömning om diagnosen och den föreslagna behandlingsplanen är optimal. Utlåtandet kan patienten sen dela med sin behandlande läkare, eftersom det är ett viktigt underlag i den fortsatta behandlingen och vården

4 Vårdkontakt

Vid behov kan den behandlande läkaren komma i direkt kontakt med den specialist som utfärdat det nya utlåtandet.

Frågor & svar

Vem kan köpa en Second Opinion?

Du som har eller har haft en cancerdiagnos kan köpa en oberoende Second Opinion som genomförs av Alivias cancerspecialister.

Kan jag få en ny medicinsk bedömning av min behandlande läkare?

Ja. Läs mer om dina rättigheter här

Vilka betalningsalternativ finns för Second opinion?

Du kan betala med kort eller via Klarna.

Få tillgång till erkända cancerspecialister

I Alivias medicinska råd ingår ledande cancerspecialister som tillsammans har spetskompetens inom samtliga cancersjukdomar och -behandlingar. Det gör att du garanteras en bedömning som följer de senaste rekommendationerna samt cancerforskningens utveckling.

Artiklar