Huvud-halscancer

Vad är huvud-halscancer?

Elakartade tumörer i huvud och hals tillhör en varierande grupp av cancerformer som kan dyka upp på olika ställen med olika förlopp och prognoser. Hit räknas bland annat munhåle-, svalg- och strupcancer samt tungcancer, läppcancer och spottkörtelcancer.

Det finns många svåråtkomliga och känsliga ställen i munnen, svalget och halsen. Det kan ibland försvåra behandlingen men de flesta som insjuknar i huvud-halscancer brukar bli friska. En del behandlingar kan kräva rehabilitering under en längre tid, till exempel om talet påverkas.

Förekomst

Varje år får ungefär 1 400 personer elakartade tumörer som definieras som huvud-halscancer. Hit räknas inte hjärncancer eller hudcancer. Huvuddelen av tumörerna upptäcks i munhålan, svalget, strupen, näsan och bihålorna. De flesta som drabbas är män över 65 år men antalet sjukdomsfall skiljer sig mellan olika länder. 

Orsaker

Den främsta orsaken är livsstilsfaktorer vilket förklarar den stora skillnaden i antalet sjukdomsfall och sjukdomstyp mellan könen samt mellan olika länder.

Tobak är den viktigaste orsaken och i vår del av världen gäller det framför allt rökning. Även alkohol är en välkänd orsak.

Humant papillomvirus (HPV) har de senaste åren alltmer uppmärksammats som en orsak till cancer i munhåla och svalg. Kraftig solexponering har satts i samband med cancer på läppar och hud.

Diagnos

Ett sjukdomstecken kan vara långvarig heshet utan att man har någon infektion eller ser någon annan tydlig förklaring till symptomet. Men att vara hes är vanligt symptom som ofta beror på något annat än cancer.

Upptäcker man en knöl, en vårta eller ett sår inne i munhålan eller på läpparna som inte försvinner efter några veckor ska man söka vård. Har man en infektion är det vanligt att få knutor på halsen som vanligtvis ömmar lite. Svårigheter med att svälja, äta och tugga eller känslan av att ha en klump i halsen som inte försvinner bör undersökas av läkare.

En allmänläkare som efter undersökning misstänker cancer eller någon annan sjukdom som kräver specialistvård kan remittera patienten vidare till en öron-näsa-halsläkare.

En utredning brukar bestå av flera undersökningar, bland annat skiktröntgen (datortomografi). Vid problem i munhåla, svalg eller strupe kan ett endoskop föras in via näsan och ner i halsen. Endoskopet är ett smalt och böjligt rör som gör att läkaren kan se området bättre och ta ut en bit vävnad. Vävnadsprovet undersöks sedan i mikroskop för att se om det innehåller cancerceller.

Vid misstanke om huvud-halscancer sker utredningen enligt ett standardiserat vårdförlopp (SVF).

Behandling

Olika behandlingsmetoder används, som operation och strålbehandling. Ibland kombineras metoderna och en del patienter behöver även cytostatika. För vissa patienter kan det efter operationen av tumören behövas korrigerande kirurgi för att förbättra funktionen eller utseendet på kroppsdelen.

Huvudet och halsen är komplicerade områden på kroppen. Vid behandling av större tumörer eller om tumören sitter på ett svåråtkomligt ställe kan det medföra livslånga problem som svårigheter att tala eller svälja. Då finns möjlighet att få rehabilitering av en logoped 

Då livsstilsfaktorer är en vanlig orsak går sjukdomen att förebygga genom att man slutar röka och dricker mindre alkohol. Flickor vaccineras idag mot humant papillomvirus (HPV). Nu diskuteras om även pojkar bör vaccineras för att minska risken för cancer i munhåla/svalg. 

Det finns tydliga riktlinjer för behandling av olika tumörformer i huvud och hals. Vården genomförs enligt Nationella Vårdprogrammet.

Prognos

Behandlingsresultatet avgör av faktorer som tumörtyp, tumörens storlek och placering samt patientens ålder och hälsotillstånd. Läppcancer har den bästa prognosen där endast 5 % avlider medan cancer i olika delar av strupen har en dödlighet på 70–80 %. 

Granskad av professor Roger Henriksson, överläkare i onkologi och medlem i Alivias Internationella Medicinska Råd.