Basalcellscancer

Vad är basalcellscancer?

Basalcellscancer (basaliom) uppstår i hudens celler (keratonocyter) och orsakas främst av långvarig solexponering, precis som annan hudcancer som skivepitelcancer och malignt melanom. Basalcellscancer (basaliom) växer långsamt och sprids inte då den ytterst sällan bildar metastaser (dottertumörer).

Förekomst

Basalcellscancer är den vanligaste tumörformen i huden. Antalet patienter ökar kontinuerligt sedan många år och nu drabbas ca 50 000 personer årligen. Förekomsten av sjukdomen är ovanlig före 40-årsåldern. De allra flesta som insjuknar är över 60 år och ungefär lika många män som kvinnor drabbas.

Orsaker

Den här formen av hudcancer är vanligare i äldre åldersgrupper eftersom en långvarig påverkan av solens ultravioletta strålar är den dominerande orsaken. Oftast uppträder sjukdomen på delar av kroppen som är exponerade för solljus som ansikte och hals.

Däremot är den här formen av hudcancer ovanlig på ovansidan av händerna, som ju också utsätts för mycket sol. Även hudområden som inte är utsatta för solljus kan drabbas. Därför finns det troligen flera orsaker som inte är klarlagda, till exempel ärftliga faktorer.

Som för alla tumörformer kan det finnas ett samband med rökning. Så det är alltid bra att sluta röka. Framför allt reduceras risken för komplikationer i samband med behandling.

Diagnos

De vanligaste tecknen som kan visa på hudcancer är förändringar i huden som en rodnad, ett sår som inte läker eller en ny knöl som växer långsamt. De vanligaste områdena är ansiktet, övre delen av ryggen eller på bröstet. Det kan ibland vara svårt att se skillnad på basalcellscancer och andra godartade eller elakartade hudförändringar

Hudförändringen bör undersökas av en läkare som med hjälp av ett hudmikroskop (dermatoskop) får en bättre bild. Vanligtvis ger denna inspektion en diagnos, men ibland behöver ett vävnadsprov (hudbiopsi) tas.

Det finns olika sjukdomsvarianter:

  • Ytlig basalcellscancer som liknar en rodnad eller en eksemförändring.
  • Knutformad (nodulär) basalcellscancer går djupare ner i hudlagret. Den kan vara normal hudfärgad eller ha en svagt röd färg. Ibland syns sår och skorpor.
  • En mer elakartad, aggressiv basalcellscancer växer djupare och kan vara svår att avgränsa. Den kan vara vitskimrande, hård eller likna ett ärr och många gånger finns ett eller flera sår. Denna tumörform är mer vanlig i ansiktet.

Behandling

Det är viktigt att hudtumören tas bort. Dels för att bli säker på diagnosen, dels för att minska risken för att tumören blir för stor och förstör omkringliggande vävnad. Beroende på sjukdomstyp används olika metoder vid behandlingen. Den bästa och vanligaste metoden är att operera bort hela hudförändringen. Ibland behövs en hudtransplantation för att täcka såret.

För att avlägsna mindre hudförändringar används olika metoder som alternativ till operation där hudtumören:

  • Skrapas bort (curettage)
  • Bränns bort med ett elektrokirurgiskt instrument
  • Frysbehandlas med flytande kväve(kryoterapi)
  • Ljusbehandlas (fotodynamisk terapi)
  • Behandlas med en immunstärkande salva
  • Strålbehandlas

Prognos

Återfall är ovanligt och de allra flesta blir av med sjukdomen efter den första behandlingen. Vid återfall kan ovanstående behandlingar upprepas. Det är viktigt att kontakta vården om man upptäcker en hudförändring, speciellt om den blöder, växer snabbt eller växer på höjden, oavsett vilken färg den har. Akut behandling är inte nödvändigt, men behandlingen underlättas om tumören är mindre.

Granskad av professor Roger Henriksson, överläkare i onkologi och medlem i Alivias Internationella Medicinska Råd.