Röster om cancer

Röster om cancer

Cancer är en sjukdom som inte bara drabbar den som insjuknar. Den berör såväl anhöriga, släkt och vänner samt många andra på olika sätt.

Magsmärtorna visade sig vara cancer

Magsmärtorna visade sig vara cancer

Efter en tids magsmärta söker Alfred vård och blir diagnostiserad med cancer. Trots fastställd diagnos ger en second opinion nya besked.

Ansök om en Second Opinion

Du som idag har en cancerdiagnos men inte har Alivia Cancervårdsförsäkring kan ansöka om en Second Opinion. Det innebär att du får en oberoende medicinsk bedömning av diagnos och behandlingsplan.

Anmäl skada

Om du har Alivia Cancervårdsförsäkring och har fått en cancerdiagnos så ska du alltid kontakta oss så snart som möjligt. Gå in på Mina Sidor och anmäl skada. Du kan även maila till skador@alivia.se eller kontakta oss på 08-517 138 00.