Röster om cancer

Cancer är en sjukdom som inte bara drabbar den som insjuknar. Den berör såväl anhöriga, släkt och vänner samt många andra på olika sätt.

Med Second Opinion fick Lars en andra chans
Tack vare en Second Opinion fick Lars kontakt med en specialist som kunde genomföra en viktig operation.
Läs mer

Tryggt att veta att jag får rätt behandling
Det är en enorm trygghet att veta att om jag blir sjuk i cancer kommer jag att få hjälp med rätt behandling.
Läs mer

Enkelt val till en låg kostnad
Den årliga kostnaden för en cancervårdsförsäkring är mindre än en fjärdedel av vad ett träningskort kostar.
Läs mer 

Valfria försäkringar ett viktigt komplement till vården
Cancervårdsförsäkringen fyller ett behov då det saknas ett professionellt samordnande stöd för cancerpatienter.
Läs mer