Magsmärtorna visade sig vara cancer

2022-09-26 | Röster om cancer

Alfred, 62 år söker vård för sina magsmärtor och blir diagnostiserad med det värsta tänkbara – cancer. Snabbt påbörjas behandling, men som inte verkar ge rätt effekt. Genom en second opinion får Alfred nya besked om sin växande tumör.

Från leverproblem till gallgångscancer

I augusti 2020 söker Alfred vård på grund av magsmärtor. Alfred blir diagnostiserad med levercirros, vilket betyder att levern är skadad och inte fungerar som den ska. Efter ytterligare undersökningar visar smärtorna istället vara gallgångscancer (så kallad intrahepatisk kolangiocarcinom) som även spridit sig till lungorna och lymfkörtlarna. Alfred blir rekommenderad palliativ cytostatika behandling, även kallat kemoterapi.

Behandlingen pausas i jakt på nya metoder

Vid en röntgenundersökning i oktober 2020 upptäcks en ökad tumörtillväxt och Alfred känner sig kroniskt trött, oavsett om han håller sig fysiskt aktiv under dagen. Tröttheten leder till att han tillsammans med sina anhöriga beslutar sig om ett behandlingsuppehåll med cytostatika.

I december 2020 funderar Alfred på att återuppta sin behandling med palliativ cytostatika. Hans familj rådfrågar den behandlande läkaren om det finns fler tänkbara behandlingar. Bland annat en så kallad molekylär profilering, som är en genetisk analys av tumören som möjliggör en mer målinriktad behandling. Läkaren svarar att alla tänkbara behandlingar i stort sätt redan är beprövade genom palliativ cytostatika. Alfred väljer då att inte påbörja någon ny behandlingsperiod.

Knappt någon tillväxt – trots ingen behandling

I januari 2021 genomförs en särskild form av röntgen, så kallad CT, av buken som visar en ytterst liten tumörtillväxt. Detta trots att Alfred inte fått någon ny cytostatikabehandling sedan augusti 2020. Gemensamt tar de beslut om att göra en ny CT i mars samma år, för att eventuellt ta ett nytt beslut om en specifik tumörbehandling.

Fler upptäckter efter en second opinion

Alfred, som tecknat Alivias cancervårdsförsäkring i december 2019, beslutar sig här för att kontakta oss. Genast påbörjas en ny oberoende medicinsk bedömning på diagnosen och den föreslagna behandlingsplanen, en så kallad second opinion.

Roger Henriksson, nationell onkolog i Sverige tar sig an Alfreds case och konstaterar att behandlingsplanen stämmer överrens med de allmänna riktlinjerna för gallgångscancer. Men då tumörformen var ovanlig och utan tydliga behandlingsrekommendationer, anser Henriksson att en molekylär profilering är nödvändig för att hitta en individanpassad behandling.

Nya analyser för att förebygga återfall

Efter Alivias rekommendationer genomförs en molekylär profilering på Alfreds sjukhus, som visar tecken på förändringar av vissa specifika gener i tumören. Förändringarna är viktiga för att förstå vilken typ av läkemedel som kommer ha en effekt på tumören, om den någon gång skulle komma tillbaka. Henriksson noterar de specifika gener som förekommit i tumören, och rekommenderar läkemedel som riktar sig mot just dessa.

Internationell forskning har visat att patienter med avancerade cancerformer som fick individanpassade behandlingar hade högre överlevnadsgrad och/eller hade längre perioder utan att deras cancer spriddes än de som fick standardterapier. Treårsöverlevnaden för patienter som kombinerade matchning av läkemedel samt individanpassade behandlingar var mer än dubbelt så hög än hos de patienter som endast fick standardbehandlingar. Källa: HealthItAnalytics.com

Efter att Alivia varit i kontakt med Alfreds behandlande onkolog ändrades behandlingsplanen enligt de rekommendationer som Henriksson i samråd med nationella cancerexperter, förslagit. Genom Alivias cancervårdsförsäkring fick Alfred en noggrann analys av de molekylära förändringarna i tumören och därmed en mer individanpassad behandlingsplan.

Förbered dig på det oförberedda

Med Alivias cancervårdsförsäkring har du rätt skydd om det värsta skulle hända.

Alfred heter egentligen något annat