Med Second Opinion fick Lars en andra chans

2023-01-17 | Röster om cancer

I november 2017 blev min man Lars diagnostiserad med cancer i bukspottskörteln. Efter många om och men fick han tid för operation på Lunds Lasarett i november 2018, där var tanken att operera bort tumören. Tyvärr gick operationen inte som planerat, då tumören satt illa till. Vid utskrivningen från sjukhuset fick vi reda att det enda alternativ som återstod var att försöka bromsa sjukdomen med cellgiftsbehandling.

Ett par månader senare fick Lars genom goda vänner höra talas om Alivia och kontaktade Vidar Arnulf, Medicinsk direktör på Alivia, och redan vid första samtalet kände vi båda ett stort förtroende för Vidar och skickade alla journalanteckningar samt röntgenbilder.

Möjlighet till individanpassad behandling

Efter att Vidar hade satt sig in i Lars fall rekommenderade han att vi skulle gå vidare med en Second opinion samt göra en molekylär profilering av cancern, för att vara säkra på att kunna erbjuda bästa tänkbara behandling. Vidar rekommenderade att fortsätta med cellgiftsbehandling tills vi hade fått svar på den molekylära profileringen.

När svaret kom fick vi en grundlig genomgång av förutsättningarna, då den bästa tillgängliga behandlingen inte kunde erbjudas i Sverige. Vi reste till London och träffade Professor Justin Stebbing i Alivias Medicinska råd. Han hade även bokat in ett möte med Professor Edward Leen, som berättade om en operation som kallas ”Nano Knife ablation”. Den innebär att man tar bort svårt placerade tumörer med hjälp av elektriska pulser – en operation som överhuvudtaget inte erbjudits i Sverige!

Nära kontakt skapade trygghet

Operationen genomfördes på ett sjukhus i London och redan nästa dag kunde vi resa hem. Efter hemkomsten lade Lars onkolog upp en behandling baserad på Professor Justin Stebbings slutsatser av den molekylära profileringen.

Under all kontakt med Alivia har vi känt oss trygga och väl omhändertagna av Vidar och hans kollegor.

Tyvärr gick Lars bort efter en hjärnblödning i slutet av september 2019. Vi saknar honom men är fortfarande tacksamma för den extra tid och glädje vi fick.

Susanne Wellander, skribent

Oberoende analys av diagnos och behandlingsplan

Ökad trygghet för dig som fått en cancerdiagnos.