Därför skaffade vi Alivia Cancervårdsförsäkring

2023-01-17 | Röster om cancer

Tryggt att veta att jag får rätt behandling

Det känns som att vården i Sverige har blivit sämre. I sammanhang med min njure har jag själv upplevt att inte få rätt vård. Man kommer in, får medicin och blir hemskickad. I vissa journalanteckningar har jag hittat fel i informationen om mig.

Idén med en cancervårdsförsäkring är toppen. Jag har tre barn så för mig är det en enorm trygghet att veta att om jag blir sjuk i något så allvarligt som cancer behöver jag inte slåss för att få rätt behandling, jag kommer att få hjälp med det.

Johanna Stridlund, Sundsvall

Enkelt val till en låg kostnad

Om jag skulle drabbas av den här grymma sjukdomen hjälper Alivia mig att tillvarata mina rättigheter inom cancervården. Dessutom erbjuds jag alternativ vård utöver den samhällsbetalda om det behövs. Den årliga kostnaden är mindre än en fjärdedel av vad ett träningskort kostar. För mig är det ett enkelt val att kombinera gratis motion som cykling, joggning och promenader med en cancervårdsförsäkring.

Roger Alm, Stockholm

Valfria försäkringar ett viktigt komplement till vården

Det är positivt med valfria försäkringar som täcker specifika behov. Utifrån mitt perspektiv saknas det i Sverige ett professionellt och tillgängligt samordnande stöd för cancerpatienter. Det finns ett behov av ett skräddarsytt skydd och jag tror att Alivias cancervårdsförsäkring fyller en viktig funktion som komplement till vår gemensamma vård. Min syster gick bort alldeles för tidigt i cancer. En smärtsam händelse som har satt djupa spår i mig på många sätt. När livet ställs på sin spets ändras perspektiven på vad som är viktigt.

Anders Sjörin, Stockholm

Alivia Cancervårdsförsäkring

Trygghet i händelse av cancer.