Frisörföretagarna omfattas av Cancervårdsförsäkring

2020-08-26 | Aktuellt

1 500 frisörföretagare omfattas av Alivia Cancervårdsförsäkring. Cancerstödet ingår som en del i Sveriges Frisörföretagarnas vårdförsäkring som erbjuds till ca 4 000 medlemmar.

– Många av våra medlemmar har själva erfarenheter av cancer. Vi ser försäkringen som en extra trygghet som ger bästa möjliga förutsättningar i händelse av cancer. För oss som företagare är det dessutom extra viktigt att vi snabbt kommer tillbaka, säger Ted Gemsell, VD Frisörföretagarna.

Varje år drabbas 65 000 personer av cancer

Cancer är en folksjukdom som drabbar 65 000 personer varje år i Sverige. Kvaliteten på cancervården i Sverige är generellt bra men det finns stora skillnader beroende på var man bor och vilken diagnos man drabbas av.

– Många patienter får dessutom inte vård i tid vilket leder till både oro och i många fall en sämre prognos, säger Kent Andersson, affärsutvecklare på Alivia.

Cancervårdsförsäkringen ger alltid en second opinion som genomförs av internationella specialister för att säkerställa rätt diagnos och att rätt behandling är föreslagen. Försäkringen ger vård inom garanterad tid samt ger möjlighet till behandlingar som är internationellt godkända men som ännu inte är godkända i Sverige. Därtill får patienten en personlig vårdsamordnare, möjlighet till psykologstöd, resekostnader etc.

Frisörföretagarnas Cancervårdsförsäkring har utarbetats i samarbete mellan Frisörföretagarna, Söderberg & Partners, Nordeuropa samt Alivia.