Det viktigaste är att finnas tillgänglig och lyssna in behov

2022-08-18 | Aktuellt

Anette Jonsson kliver på Alivia som vårdsamordnare – en viktig roll som hjälper våra kunder få rätt hjälp och stöd vid frågor om cancer, diagnos och behandling.

Anette har en lång bakgrund som sjuksköterska inom den offentliga vården. Redan 1991 började Anette som sjuksköterska på Akademiska Sjukhuset i Uppsala och de senaste 8 åren har hon arbetat som kontaktsjuksköterska med uroonkologiska patienter. Under åren har hon samlat på sig en rad specialiteter från bland annat Öron Näsa Hals, käk- och plastkirurgi samt som koordinator för LKG (läpp-, käk- och gomspalt, patienter och anhöriga. Idag arbetar Anette både hos oss på Alivia samt driver företaget Svensk Cancer Rehabilitering som vänder sig till personer som behandlats för cancer.
– Det känns bra att få fortsätta stötta och hjälpa patienter och anhöriga vid frågor om cancer, diagnos och behandling. Men också att få vara delaktig i utvecklingsprocessen av Alivia och bidra med min erfarenhet och kunskap.
Anette har god insyn i hur vår Cancervårdsförsäkring kan ge så god effekt som möjligt och anser att det viktigaste i rollen som vårdsamordnare är att finnas tillgänglig och lyssna in behov. En bra vårdförsäkring kan hjälpa många människor och är ett värdefullt komplement till den offentliga vården.
– Jag är oftast en av de första kontakterna som en kund eller anhörig har. Bemötandet är jätteviktigt, jag vill visa att jag finns här. Att jag finns tillgänglig från dag ett genom hela resan.
Vi är glada att ha dig hos oss, Anette!

Trygga rätt diagnos och behandling om du skulle drabbas

Med Alivias Cancervårdsförsäkring får du en värdefull sjukförsäkring som kompletterar den offentliga cancervården. Läs mer om hur försäkringen fungerar och hur den bidrar till ökad trygghet för dig och dina nära.