Så skyddar du dig bäst mot hudcancer

2022-05-11 | Aktuellt

Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige och orsakas nästan uteslutande av solens starka UV-strålar. Förändringar i huden är vanligt och oftast ofarligt, men det finns vissa varningssignaler som behövs tas på allvar. Här får du tips på hur du bäst förebygger risken att drabbas och symtom du behöver vara uppmärksam på.

Artikeln är medicinskt granskad av Roger Henriksson, professor i Onkologi

Tusentals personer drabbas varje år

År 2020 diagnostiserades ca 63 000 personer i Sverige med någon form av hudcancer (inklusive Basalcellscancer). Basalcellscancer är mer godartad och räknas inte i den vanliga cancerstatistiken. Hudcancerformen kallas också basaliom och oftast tas denna förändring bort med en enkel operation eller frysning. Det finns många olika tumörformer i huden, bland annat Malignt melanom, Basalcellscancer och Skivepitelcancer. Den mest aggressiva hudcancern är Malignt melanom och minst aggressiv är Basalcellscancer.

Alla kan drabbas och varje år ökar antalet fall.

Vad är hudcancer?

Hudcancer är en samling celler som växer okontrollerat. Cellerna har fått egenskaper som gör att de inte har en normal tillväxtkontroll, och därmed växer ohämmat. Tumörerna kan sprida sig både lokalt i huden och vidare i kroppen och visar sig i både mildare och mer aggressiva former.

Symtom att vara uppmärksam på

Alla har hudförändringar och i de flesta fall är de helt normala och ofarliga. Men om du upptäcker förändringar på huden som växer eller ser vulstiga och såraktiga ut, ändrar färg eller blöder bör du kontrollera din hud hos en läkare.

Så kan du förebygga risken

Vi behöver solljus. Bland annat bidrar solens UV-strålning till att huden kan bilda D-vitamin. Men, det är viktigt att hitta en balans. Hudcancer uppstår nästan uteslutande av kontinuerlig exponering av UV-strålar. Att begränsa sin tid i solen är därför det absolut bästa sättet för att minska risken att drabbas. Det är viktigt att aldrig bränna sig och att använda solkräm med hög SPF-faktor (skyddsfaktor), smörja in huden ordentligt och bättra på under dagen. Barn och personer med känslig hud behöver vara extra försiktiga i solen. Rökning kan också bidra till en ökad risk för hudcancer.

För dig som riskpatient eller som tidigare drabbats av tumörer i huden är det viktigt att göra regelbundna kontroller för att minimera risken för uppkomst och/eller återfall.

hudcancer

Forskning

Forskningen går framåt hela tiden. Samtidigt utvecklas tekniken och idag finns det flera alternativ på behandling och medicin. Även olika typer av strålning har visat ge effekt mot hudcancer. Idag finns målriktade behandlingar mot både Basalcellscancer och Skivepitelcancer som visat ha god effekt på många patienter. För de som drabbas av Malignt melanom har immunterapi visat sig effektivt och som också använts för att förhindra återfall. Men det absolut bästa och säkraste är att skydda sig mot för mycket direkt solljus.

Om det värsta skulle hända

Solens UV-strålar har över tid blivit allt starkare och varje år ökar antalet fall av hudcancer. Med en cancervårdsförsäkring kan du vara trygg med att få rätt diagnos och rätt vård om du skulle behöva.