Canceröverlevnad idag: stora framsteg och förbättrade prognoser

2023-06-12 | Aktuellt

Cancer är något de flesta kommer i kontakt med någon gång under sin livstid. Trots att antalet årliga fall fortsätter att öka, har den allmänna överlevnaden förbättrats. Tack vare tidig diagnostik, välutvecklad vård, nya metoder och behandlingar lever fler människor länge efter att de har fått en cancerdiagnos.

Artikeln är medicinskt granskad av Roger Henriksson, professor i Onkologi

De senaste åren har cancervården gjort betydande framsteg. Nu lever ungefär 7 av 10 personer länge efter att ha fått en cancerdiagnos, vilket kan jämföras med 1970-talet då endast 3 av 10 hade goda överlevnadsutsikter. Det innebär att canceröverlevnaden idag uppgår till ungefär 70 procent.

Canceröverlevnaden varierar beroende på cancerform

Cancer är ett samlingsnamn som omfattar flera olika cancerformer. Skillnader i svårighetsgrad mellan olika former av cancer påverkar också överlevnaden för olika diagnoser.

canceroverlevnad-cancerform

Bland de som idag drabbas av bröstcancer överlever 9 av 10 personer i minst 10 år, och statistiken ser ungefär likadan ut för prostatacancer. Även i fall av svårare cancerformer, såsom bukspottkörtelcancer och lungcancer, lever fler människor längre tid efter att ha fått sin diagnos.

Läs också: Känn igen symtom på bröstcancer

Nya förutsättningar gör att fler lever länge

Förbättrade behandlingsmetoder spelar en avgörande roll för ökningen av canceröverlevnaden. Vid behandling av malignt melanom har nya möjligheter öppnats genom immunterapi och molekylär behandling, vilka har visat sig vara effektiva och ge ökad överlevnad. Molekylär behandling innebär ett mer individanpassat tillvägagångssätt, vilket även har haft framgångsrika resultat vid behandling av patienter med lungcancer.

Avancerad diagnostik och nationella screeningprogram är också starkt bidragande faktorer till att fler personer överlever cancer. Att upptäcka cancer eller förstadier till cancer i ett tidigt skede är en av de mest effektiva åtgärderna för att förbättra canceröverlevnaden.

Läs också: Fler kan slippa cancer med ökad screening

Vår livsstil påverkar risken att drabbas

Även om canceröverlevnaden ökar, så ökar antalet personer som drabbas av cancer varje år. Detta kan tillskrivas flera faktorer, inklusive miljö- och livsstilsrelaterade vanor. Rökning, alkoholkonsumtion, brist på fysisk aktivitet och ohälsosamma kostvanor har visat sig öka risken för cancer. Att ta hand om sin hälsa är därför en av de mest effektiva metoderna för att förebygga risken att drabbas.

Läs också: Förebygg cancer med goda vanor

canceroverlevnad-halsa

Forskning ger hopp om framtiden

I framtiden förväntas det finnas både fler och förbättrade möjligheter att tidigt upptäcka cancer. Dessa, tillsammans med preventiva åtgärder, utgör effektiva metoder för att ytterligare öka canceröverlevnaden. Dessutom fortsätter medicinering och behandling att utvecklas och förfinas kontinuerligt. I framtiden förväntas nästan alla patienter kunna erbjudas individanpassade behandlingar.