Hur vanligt är barncancer egentligen?

2020-04-26 | Aktuellt

Barncancer är något som verkligen engagerar och skapar mycket oro, men vad är det och hur vanligt är det egentligen?

Det är egentligen ingen skillnad på cancer som drabbar vuxna och barn, cancer orsakas av en genetisk förändring som gör att celler börjar växa okontrollerat och riskerar sprida sig till andra delar av kroppen. Däremot finns det tydliga skillnader i vilka cancerformer som barn drabbas av.

De vanligaste cancerformerna som drabbar vuxna är ofta kopplade till livsstil och miljö. Så är det väldigt sällan för de cancerformer som drabbar barn. Barncancer uppstår oftast på grund av en genetisk mutation som tillkommer av en slump, som många gånger börjat redan i fosterstadiet. De är också ovanligt att de orsakas av genetiska anlag från föräldrarna.

De vanligaste cancerformerna hos barn

De vanligast cancerformerna hos barn är ofta:

Det är mycket ovanligt att barn drabbas av cancer – av total 1, 6 miljoner barn i Sverige så är det bara 300 per år som får en cancerdiagnos. Totalt sett utgör barncancer mindre än en procent av alla cancerfall i landet. Det är naturligtvis ingen större tröst för de som drabbas, men tack vare stora framsteg inom behandlingen av cancer, överlever idag mer än 80% av alla barn i 5 år eller mer. Detta är en enorm ökning sedan 50-talet, då enbart enstaka barn överlevde. Under mitten av 70-talet låg den 5-åriga överlevnadsgraden på cirka 58%.

De flesta barn som drabbas av cancer är under fyra år. Efter det minskar andelen barn som insjuknar, för att sedan öka igen i åldersgruppen 10–14 år. Dödligheten är låg i alla åldersgrupper, men överlevnadsnivåerna varierar beroende på typen av cancer.

Källor
www.cancer.org
www.cancerfonden.se

Vanliga cancerformer

Orsak och behandling till vanliga cancerformer.