Känn igen symtom på bröstcancer

2022-10-04 | Aktuellt

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och i Sverige drabbas ca 8 000 varje år. Forskning har bidragit till att nästan 9 av 10 blir helt friska – och chanserna ökar om cancern upptäcks tidigt. Genom att känna igen symtom och ta efter goda vanor får du rätt förutsättningar att tidigt upptäcka ovanliga förändringar i brösten.

Artikeln är medicinskt granskad av Roger Henriksson, professor i Onkologi

Om du upptäcker en knöl i bröstet eller armhålan är det mycket viktigt att uppsöka läkarvård för kontroll. Det går aldrig att själv avgöra om en knöl är cancer eller inte.

Tidig upptäckt räddar liv

Bröstcancer eller förstadie till cancer ger sällan symtom, utan upptäcks oftast genom mammografiscreening. Det innebär att brösten röntgas med en särskild teknik där mycket små förändringar kan upptäckas. Screening är en effektiv metod för att tidigt detektera bröstcancer och erbjuds till alla kvinnor mellan 40–74 år.

Ibland upptäcks bröstcancer genom en knöl i bröstet eller armhålan. Det är därför viktigt att regelbundet känna igenom sina bröst för att enklare upptäcka ovanliga förändringar. Bröstcancerförbundet uppmanar bland annat kvinnor att ha en särskild Klämdag varje månad. På deras hemsida hittar du bra information om hur du gör för att känna igenom brösten.

Läs mer om bröstcancer

Smärta är sällan ett symtom

Knölar och vävnader finns naturligt i brösten och i de allra flesta fall är de helt ofarliga. Smärta eller ömhet i brösten är heller inga generella symtom på bröstcancer – utan uppstår oftast av helt naturliga och hormonella orsaker.

Mindre vanliga symtom du däremot behöver vara uppmärksam på är:

  • Indragningar av huden eller bröstvårtan
  • Hudförändringar i form av att huden blir tjockare
  • Plötslig rodnad likt en inflammation

Detta kan vara tecken på bröstcancer och bör kollas upp av läkare.

Goda vanor kan förebygga

Kvinnor över 30 år löper en generellt högre risk att drabbas. Men även livsstilsrelaterade faktorer påverkar. Bland annat finns ett samband med alkoholkonsumtion, ultraprocessad mat och fetthaltig kost.

Med hälsosamma kost- och motionsvanor kan du minska risken för bröstcancer. För äldre kvinnor blir det särskilt viktigt med en hälsosam livsstil.

Läs mer om hur du kan förebygga cancer

Forskning
Sverige är ledande inom mammografi och screening och forskningen inom bröstcancer är aktiv. Dels forskas det på möjligheten att på förhand kunna detektera kvinnor som är i riskzonen eller behöver göra mammografi. Det forskas även på fler undersökningsmöjligheter som underlättar för bland annat kvinnor som har täta bröst, då mammografi i dessa fall ibland behöver kompletteras med magnetröntgen.

arftlig-brostcancer

De flesta fall är inte ärftliga

Av de som drabbas av bröstcancer får ca 10% ärftliga genförändringar. I dessa fall får närstående genomföra kontinuerliga kontroller för att utesluta eventuella förändringar i brösten. Om riskfaktorn uppges vara hög kontrolleras närstående väldigt tätt, alternativt kan bröstproteser opereras in i förebyggande syfte.