Lär känna vår nya vårdsamordnare

2022-10-28 | Aktuellt

Möt Susanna Malmström, vårdsamordnare hos oss på Alivia!

Susanna är utbildad kontaktsjuksköterska och har arbetat på Neuroonkologiska teamet, Tema Neuro vid Karolinska Universitetssjukhuset. Bland annat var Susanna med och utvecklade ett arbetssätt som innebar att följa en patient från dag ett och genom hela vårdförloppet.

Senast kommer Susanna från en nyöppnad mottagning inom Öron Näsa Hals på Karolinska Universitetssjukhuset, där hon har jobbat med att få igång operationsplaneringen och införa nya digitala arbetssätt.

– Det är jättekul att få vara med och utveckla vårdsamordnarens roll på Alivia och bidra med min erfarenhet och kunskap.

Med utbildningar som Affektfokuserad cancerrehabilitering och Det svåra samtalet kommer Susanna se till varje individs unika behov i förloppet vid en cancerdiagnos. Att kunna ge stöd och guidning genom hela processen med en förståelse för att människors sorg ger sig till känna i olika uttryck.

– Det viktigaste för mig är att kunder ska få rätt stöd och hjälp utifrån sina behov när de kontaktar oss. Man vill göra det absolut bästa man kan i varje situation.

En arbetsdag kan bestå av skadereglering, sammanställning av journaler, stödjande samtal med kunder och även till närstående. Vårdsamordnaren hjälper och guidar kunden till att på enklast sätt få tag i material och underlag som Alivia behöver för att sedan koordinerar med vår medicinska enhet.

– Jag är som spindeln i nätet med kunden i fokus!

Varmt välkommen till Alivia, Susanna!

Försäkring som gör skillnad för den som drabbas

Alivias Cancervårdsförsäkring kompletterar den offentliga cancervården och garanterar rätt vård i rätt tid. Läs mer om vår sjukförsäkring och hur vi arbetar för en mer likvärdig cancervård.