Svårigheter att kissa kan vara tecken på prostatacancer

2022-11-10 | Aktuellt

Att behöva kissa ofta kan ibland vara besvärligt. En överaktiv blåsa kan drabba både kvinnor och män och det är mer vanligt att äldre upplever problem. För många finns ingen allvarligare orsak, men för män kan det vara ett tecken på prostatacancer.

Artikeln är medicinskt granskad av Roger Henriksson, professor i Onkologi

Årligen drabbas 10 000 män

Cancer i prostatan är den vanligaste cancersjukdomen bland män och varje år drabbas ca 10 000 svenskar. Främst är det män äldre än 60 år som drabbas, men vissa insjuknar tidigare än så.

Tecken på prostatacancer

Det vanligaste är att män får svårigheter med vattenkastningen, som till exempel:

  • Strålen blir svagare
  • Behov av att gå på toaletten ofta, även på natten

Det finns också mer ovanliga symtom som kan vara ett tecken:

  • Blod i urinen
  • Smärta i bäckenet/ryggen/höften
  • Svullna ben
  • Blodbrist

Kontakta din läkare om du känner dig osäker eller upplever något av ovan besvär.

Tidig upptäckt kan förhindra spridning

Det är viktigt att ta besvären på allvar. Varje år dör ca 2 500 män i prostatacancer men fler överlever om den upptäcks tidigt. Det beror främst på att cancern kan sprida sig till övriga organ om den lämnas obehandlad.

Genom att söka vård direkt vid eventuella besvär ökar chanserna att tidigt kunna behandla tumören och därmed spridning till andra delar av kroppen. Idag har också behandlingen blivit bättre, även vad gäller spridd sjukdom.

svarigheter-kissa-undersokning

PSA-prov krävs för att fastställa diagnos

En förstorad prostata behöver nödvändigtvis inte vara cancer. Många män kan uppleva vattenkastningsbesvär utan att ha en tumör. Däremot går det aldrig själv avgöra huruvida en prostataförstoring är godartad eller inte, utan kan endast konstateras genom en undersökning av läkare och PSA-prov.

Forskning
Det forskas en hel del på prostatacancer. Inom en snar framtid kommer det troligen finnas fler tester tillgängliga som bidrar till bättre och säkrare diagnostik. Det forskas även på mer precisa behandlingar och målinriktade mediciner.

Dessutom finns en stor vilja bland både patienter och läkare att få fram kontrollerad screeningundersökning av män mellan 50–75 år.

forskning-prostatacancer

1 av 10 har ärftlig prostatacancer

Ungefär 10% får en ärftlig cancerdiagnos. Var därför extra uppmärksam om nära släktingar drabbats. Idag finns ännu inget nationellt screeningprogram och det är därför viktigt att var och en själv söker vård vid förändringar och tecken på prostatacancer.