Fler kan slippa cancer genom ökad screening

2022-12-05 | Aktuellt

Masstestning (så kallad screening) av friska personer räddar liv. Sedan många år har vi mammografi och screening av livmoderhalsen hos kvinnor. Nu kan undersökning bli aktuellt för fler vanliga cancersjukdomar, som lungcancer och prostatacancer. Dessutom kan nya effektiva metoder göra det möjligt att testa personer för flera cancerformer samtidigt.

Artikeln är medicinskt granskad av Vidar Arnulf, legitimerad läkare och Roger Henriksson, professor i Onkologi

Masstestning av kvinnor bidrar sedan lång tid till tidig upptäckt av cancer

Varje år räddas 300 liv enbart genom mammografi. Att masstesta friska personer för bröstcancer infördes så tidigt som på 1980-talet, och idag är mammografi ett naturligt sjukvårdsbesök för de flesta kvinnor över 40 år. Undersökning av underlivet för att upptäcka tidig cancer i livmoderhalsen har sedan lång tid räddat 200 kvinnor varje år och nu har även nya mer lättsamma metoder införts med provtagning av virus (humant papillom virus, HPV).

Läs också: känn igen symtom på bröstcancer

”Det är viktigt att varje person förstår betydelsen av screening och att man tar det på allvar. Cancer är något de flesta förtränger och inte vill tänka på.”
– Vidar Arnulf, legitimerad läkare

Screening möjliggör upptäckt av fler cancersjukdomar

Idag finns nationella screeningprogram för bröstcancer och underlivscancer. Även screening av tjocktarmscancer har börjat att införas i landet, men det finns en mycket stor variation mellan olika delar av landet. Det förekommer även screeningaktiviteter av lungcancer och prostatacancer i vissa delar av Sverige.

Ökad screening kan rädda fler liv. Masstestning av prostatacancer tros årligen kunna rädda 400 liv, och lungcancer 300–400 liv per år.

Genom att delta i screening är du med och bidrar med ny kunskap, samtidigt som du har direkt nytta av det själv. Om du inte blivit kallad – vänd dig till din region eller landsting för att se vad de kan erbjuda dig.

Screening genomförs av bröstcancer (mammografi) och lungcancer (skiktröntgen) med bildundersökningar. Undersökning av livmoderhalscancer genomförs med cellprov eller prov för att upptäcka virus. Cancer i tjcok- och ändtarmen undersöks med hjälp av att testa förekomsten av blod i avföringen och med undersökning med ett smalt böjligt instrument, så kallad endoskopi. Tidig prostatacancer kan upptäckas genom blodprov.

Läs också: svårigheter att kissa kan vara tecken på prostatacancer

screening-blodprov

Teknikens framfart kan bidra till banbrytande testmetoder

Framtidens screening kommer med stor sannolikhet bli både enklare och mer effektiv. Troligen kommer tester kunna genomföras via olika typer av blodprover med molekylära analyser som kan upptäcka flera cancerformer samtidigt. Det finns också forskning som undersöker om utandningsluften kan vara till hjälp, och det finns till och med studier som påvisat att hundar kan användas för att upptäcka cancer!

Läs också: så kan du minska risken att drabbas av cancer

mammografi-screening

Screening öppnar upp för möjligheten att upptäcka tidigt utvecklad eller förstadie till cancer. Med screening kan cancern upptäckas redan innan personen upplever symtom. Det gör metoden mycket effektfull, då åtgärder snabbt kan sättas in för att förhindra eller begränsa spridning till resterande delar av kroppen.

Alivias medcinska råd

Specialister och professorer inom cancer och cancervård