Stora framsteg inom immunterapi mot cancer

2020-06-26 | Aktuellt

Ny forskning i Storbritannien gör att vi kan hoppas på att snart kunna använda immunterapi som behandling mot flera olika cancerformer än vad som är möjligt idag.

Forskarna ser det här som ett stort framsteg i kampen mot cancer.

Se inslaget från SVT här