vårdkön

Vad händer med köerna till cancervården efter pandemin?

Betydligt färre patienter har sökt vård för cancer under 2020 jämfört med tidigare år enligt en ny rapport från Cancercentrum. Det innebär ca 6.000 oupptäckta fall av cancer 2020. Trots en tydlig minskning i antalet patienter har dessutom köerna till cancerbehandling inte gått ner annat än marginellt.

De flesta bedömare talar om att pandemin bygger upp en vårdskuld, dvs att vi skjuter ett uppdämt behov av vård framför oss. Detta i ett läge där det redan idag är allt för långa sjukvårdsköer. När det gäller cancer riskerar situationen att bli extra känslig. – Vi upptäcker färre fall av cancer idag, vilket innebär att de personerna kommer få vård för sent. säger Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet

Före pandemin var det endast 46 procent av alla cancerpatienter, eller 30.000 av totalt 66.000 cancerpatienter som fick sin vård i tid. Frågan som uppkommer är hur det kommer att se ut när de oupptäckta cancerfallen identifieras och patienterna ska ha sin behandling?