Om du inte är nöjd

Ångerrätt

Du har rätt att ångra köpet av din försäkring inom 14 dagar. Om du vill utöva din ångerrätt kontakta info@alivia.se och ange i rubriken ”ångra köp”. Den proportionella premien som motsvarar kvarvarande försäkringstid minus en administrationsavgift på 99 kr återbetalas.

Klagomål

Om du som försäkringstagare är missnöjd med ett beslut i försäkringen ska du i första hand begära omprövning av ärendet hos Alivia Insurance AB. Vårt beslut är baserat på de handlingar som sänts in i ärendet. Om ytterligare dokumentation eller information finns eller tillkommit är du välkommen att sända in denna till oss för ny prövning.  Det gör du genom att skicka ärendet till klagomalsansvarig@alivia.se

Om vi inte kommer överens kan du vända dig med ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-440 38 20 eller till allmän domstol. ARN prövar inte ärenden som rör medicinska frågor. För ärenden som rör medicinska frågor kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden Box 24067, 104 50 Stockholm, telefon 08-522 787 20.