Företagsfakta Alivia

Som medlem i branschorganisationen Vårdföretagarna Almega redovisar vi öppet våra företagsfakta. Vi följer de högt ställda krav och riktlinjer på transparens som finns på vår typ av verksamhet oavsett om den är offentlig eller privat.

Kontaktuppgifter
Alivia Insurance AB och Alivia Care AB
Svärdvägen 23
182 33 Danderyd
Telefon 08-517 138 00
E-post: info@alivia.se

Basfakta
Alivia Insurance AB är en registrerad försäkringsförmedlare vars verksamhet står under Finansinspektionens tillsyn. Alivia Care AB erbjuder försäljning av en Second Opinion till cancerpatienter som inte har möjlighet att köpa Cancervårdsförsäkringen.

Personal
I bolagen är ca 15 personer engagerade och anställda. Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Företagsledning & ägare
allabolag.se finns mer information om Alivia Care AB och Alivia Insurance AB.
Ägare: Alivia Nordic AB.

Kvalitet
För att säkerställa den medicinska kvalitén på våra verksamheter följer vi Cancercentrums Nationella vårdprogram samt Standardiserade Vårdförlopp inom cancervården. Alivia har skriftliga rutiner och checklistor som vi följer för att säkerställa att vi levererar god kvalitet.  Vi lägger stor vikt på bemötande, engagemang och trygghet. Vår personal kommer få möjlighet till att öka sin kunskap genom utbildningsdagar och föreläsningar.

Både Alivia Care AB och Alivia Insurance AB är registrerade vårdgivare hos Socialstyrelsen.