Frågor & Svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar. Om du inte hittar vad du letar efter kan du även kontakta vår kundservice på kundservice@alivia.se

Vad ingår i Cancervårdsförsäkringen?

  • Second Opinion – en oberoende medicinsk bedömning av diagnos och behandling.
  • En vårdsamordnare som stöttar i kontakter med vården och hjälper till genom alla steg i behandlingen.
  • Vid behov, avancerad diagnostisk teknologi för att identifiera och individanpassa cancerbehandlingar.
  • Specialist- och sjukhusvård inom EU i de fall patienten inte får vård i rätt tid eller att det finns en lämpligare, internationellt godkänd behandling, som inte ges i Sverige.
  • Resekostnader och logi för patient samt medföljande, vid vård på annan ort.
  • Psykologstöd för patient och närstående.
  • Hjälp i hemmet.

Mer om Alivia Cancervårdsförsäkring

Vem kan köpa Alivia Cancervårdsförsäkring?

Du kan teckna försäkringen fram till du fyller 66 år, och du får behålla den till du fyller 75 år. Du måste vara bosatt och folkbokförd i Sverige och berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa.

Försäkringen innehåller även vissa begränsningar som t ex om du tidigare haft cancer eller har ett BMI över 35. Läs mer i Förköpsinformation. 

Kan alla få en Cancervårdsförsäkring?

Nej, Cancervårdsförsäkringen kan inte tecknas om du t ex tidigare haft en cancer, om du går under behandling, eller har ett BMI över 35. Läs mer i Förköpsinformation

Kan jag få hjälp och ersättning direkt i samband med att jag tecknat försäkringen?

Nej, Cancervårdsförsäkringen har en kvalificeringstid på sex månader från att du tecknat försäkringen till att den kan ge ersättning. Läs mer i Förköpsinformation.

Vad kostar försäkringen?

Försäkringen kostar från 57 kr/mån och priset på premien beror på din ålder och olika riskfaktorer som t ex om du är rökare. Ditt pris räknas ut när du fyller i dina uppgifter

Finns det några cancerdiagnoser som försäkringen inte täcker?

Försäkringen täcker samtliga former av cancerdiagnoser som fastställts av en specialistläkare.

Kan jag teckna Cancervårdsförsäkringen och sända in en ansökan till Alivia per post?

Av miljöskäl och för att försäkringen ska ha ett pris som är attraktivt för de flesta har vi valt att spara in på all form av pappershantering. Du kan alltså bara teckna försäkringen på vår webbsida. Vi försöker i möjligaste mån även i övrig kommunikation med kund och leverantörer minimera kommunikationen via traditionell post. Därför sker det mesta av våra externa kontakter digitalt eller via telefon.

Hur gör jag om jag vill anmäla att jag fått en cancerdiagnos?

Om du har Alivia Cancervårdsförsäkring och har fått en cancerdiagnos så ska du alltid kontakta oss så snart som möjligt. Det gör du genom att gå in på Mina Sidor och anmäla skada. Du kan även maila till skador@alivia.se eller kontakta oss på telefon 08–517 138 00.

Processen startar alltid med att du ger Alivia en fullmakt att ta del av dina medicinska handlingar. Vi återkommer sedan till dig och bekräftar att din skada omfattas av försäkringen. Därefter genomförs en Second Opinion, dvs en ny och oberoende medicinsk bedömning av Alivias specialistläkare.

Om betalning och villkor

Hur får jag min faktura?

Din årsfaktura finns på mina sidor. Om du har valt betalning via autogiro dras din försäkringspremie automatiskt varje månad från det bankkonto du har uppgivit när du tecknade försäkringen.

Finns det någon självrisk i försäkringen?

Nej.

När börjar min försäkring gälla?

Försäkringen börjar gälla dagen efter du tecknat försäkringen och fått försäkringen bekräftad från Alivia. Cancervårdsförsäkringen har en kvalificeringstid på sex månader från att du tecknat försäkringen till att den kan tas i bruk. Läs mer i Förköpsinformation.

Kan jag ångra mitt köp?

Du har alltid 14 dagars ångerrätt från och med det att du mottagit fullständiga försäkringshandlingar. Om du vill ångra tecknande av försäkring meddelar du oss på kundservice@alivia.se alternativt 08–517 138 00.

Vilka betalningsalternativ finns och när dras pengarna från mitt bankkonto om jag betalar via autogiro?

Du kan betala månadsvis med autogiro, eller årsvis mot faktura.

Det enklaste sättet är att betala via autogiro. Då är du säker på att ditt skydd gäller utan avbrott. Första dragning sker inom ett par bankdagar sedan löpande varje månad beroende på när försäkringen tecknades. Du kan teckna autogiro direkt med BankID i samband med att du tecknar din försäkring.

Hur vet jag att min försäkring är betald?

Det kan du enkelt se på Mina Sidor. Där ser du dina fakturor och alla inbetalningar du har gjort. Tänk på att det kan dröja tre bankdagar innan en betalning syns där.

Hur skaffar jag autogiro?

Du anger att du vill betala med autogiro när du tecknar försäkringen. Vill du byta till månadsbetalning via autogiro kontaktar du Alivia på kundservice@alivia.se

Har du frågor kan du kontakta vår kundservice på kundservice@alivia.se alternativt 08–517 138 00.

Hur byter jag kontonummer för mitt autogiro?

Du anger att du vill betala med autogiro när du tecknar försäkringen. Vill du byta till månadsbetalning via autogiro kontaktar du Alivia på kundservice@alivia.se

Om du ska byta till en annan bank så hjälper din nya bank dig med att flytta över autogirot.

Om du ska byta konto inom samma bank kan du göra det i din internetbank. Om du behöver hjälp med detta, kontakta din bank.

Vad händer om det inte finns täckning på mitt konto?

Om täckning saknas en månad så drar vi dubbelt nästa månad. Om täckning ej finnes dragning två så genererar det en faktura via mejl. Om fakturan ej betalas avslutas försäkringen.

Faktura: Vi skickar ut en påminnelsefaktura. Om inte påminnelsen betalas avslutas försäkringen.

Mina Sidor kan du se vilket belopp vi kommer att dra och vilka belopp som har dragits tidigare.

Jag har flyttat, behöver jag meddela er?

Nej, vi får in din adressändring automatiskt när du ändrar adress via Skatteverket.

Jag har frågor om fakturan, vem kan jag kontakta?

Alivias kundservice kan svara på frågor om fakturan du kontaktar oss på kundservice@alivia.se eller telefon 08–517 138 00.

Har jag någon uppsägningstid på försäkringen?

Nej, det finns ingen uppsägningstid. Du kan säga upp Alivia cancervårdsförsäkringen när du vill.  Du säger upp din försäkring på kundservice@alivia.se

Hur sker utbetalningen vid en skada?

Om du får en cancerdiagnos kan Alivias Cancervårdsförsäkring ge dig tillgång till medicinsk expertis, diagnostik, Second Opinions och i vissa fall även privat vård, men inte kontanta utbetalningar. Försäkringen bekostar dock vissa utgifter i samband med din vård och behandling (till exempel, resor och logi för patient samt en medföljande närstående).

Jag vill säga upp min försäkring, hur gör jag då?

Du säger upp din försäkring på kundservice@alivia.se

Jag har avslutat min försäkring. Får jag tillbaka några pengar och i så fall hur?

När du har avslutat försäkringen skickar vi en bekräftelse till dig. Den hittar du enkelt på Mina sidor när försäkringen blivit avslutad.

I bekräftelsen framgår det om och hur mycket du ska få tillbaka och vad du behöver göra. Hur mycket du får beror på hur lång tid du redan har betalat för.

Återbetalningen till dig kan ske på olika sätt, bland annat beroende på hur stort belopp du ska få tillbaka. Information om hur din återbetalning kommer ske, hittar du i bekräftelsen.

Kan jag få ersättning från två olika försäkringar, om jag t ex har Alivia Cancervårdsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring via min arbetsgivare?

Cancervårdsförsäkringen ger dig vård, service och stöd i händelse av cancerdiagnos. När du anmält in din skada hos Alivia hanterar vi dig och ger dig ersättning i form av vård och servicetjänster. Har du en sjukvårdsförsäkring och vill använda dig av den i kombination med Alivias Cancervårdsförsäkring går det bra (om villkoren för din andra försäkring tillåter det). Du kan dock bara få kostnadsersättning för tex resor, hjälp i hemmet från en försäkringsgivare.

Vart kan jag vända mig om jag har frågor eller klagomål?

I första hand kontaktar du din handläggare eller vårdsamordnare. Du kan även sända in frågor till kundservice@alivia.se och klagomål till klagomalsansvarig@alivia.se. Läs mer i vår förköpsinformation

Jag vill teckna försäkringen för fler familjemedlemmar, hur gör jag då?

Varje familjemedlem går in och tecknar försäkringen i teckna försäkring

Gäller det underåriga barn så går du som vårdnadshavare in och tecknar försäkringen, du markerar då att du som vårdnadshavare vill teckna försäkring för underårig.

Om du är vårdnadshavare för någon över 18 år och vill teckna en försäkring, vänligen kontakta oss då på kundservice@alivia.se eller per telefon 08-517 138 00.

Finns det någon statlig insyn och kontroll över Alivias verksamhet?

Ja, vi är registrerade vårdgivare i Vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och lyder under samma regelverk som t ex offentliga och privata vårdgivare, sjukhus etc. Det innebär bland annat att vi är skyldiga att rapportera till IVO om vi har medicinska avvikelser.

Vi är även registrerade som anknuten försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens kontroll.

Är Alivia medlem i någon annan organisation?

Ja, Alivia är medlem i Vårdföretagarna Almega, det innebär även att vi har tecknat kollektivavtal för våra anställda.

Har Alivia något skydd för mig som patient?

Alivia har tecknat en patientförsäkring som gäller om Alivia genom sitt agerande, råd etc. åsamkat patienten skada enligt patientskadelagen.

Cancervårdsförsäkring

Extra trygghet med rätt cancervård inom garanterad tid.

Räkna ut ditt pris