Frågor & svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om försäkringen. Om du inte hittar vad du letar efter kan du även kontakta vår kundservice

Försäkringen i korthet

Alivia Cancervårdsförsäkring ger ökat skydd och trygghet om du skulle drabbas av cancer. Som försäkringstagare får du tillgång till kunskapen och erfarenheten hos framstående cancerexperter. Det gör att du kan vara säker på att få bästa tänkbara förutsättningar vid en cancerdiagnos.

I Alivia Cancervårdsförsäkring ingår alltid en personlig vårdsamordnare samt en oberoende Second Opinion av vårt medicinska råd.

Mer om försäkringen Om försäkringen aktiveras Betalning och villkor Mer bra att veta

Johanna väljer Alivia Cancervårdsförsäkring

”Tryggt att veta att jag får rätt behandling”

Mer om Alivia Cancervårdsförsäkring

Vad ingår i Alivia Cancervårdsförsäkring?

Detta ingår alltid:

 • En oberoende Second Opinion av diagnos och behandlingsplan som genomförs Alivias Medicinska råd.
 • Personlig erfaren och medicinskt utbildad vårdsamordnare som finns som stöd under hela resan och hjälper till med kontakten med vården.

Ingår vid behov:

 • Individanpassad cancerbehandling genom avancerad diagnostisk teknologi.
 • Vårdgaranti – i de fall patienten inte får vård i rätt tid, alternativt om det finns en lämpligare, internationellt godkänd behandling som inte går att ordna i Sverige ser Alivia till att patienten får specialist- och sjukhusvård inom EU.
 • Logi och resa för patient samt medföljande vid vård på annan ort.

Övriga tjänster som den försäkrade alltid får tillgång till är:

 • Vårdsamordning och rådgivning vid både offentlig som privat vård.
 • Psykologstöd för drabbad och familj.
 • Psykologstöd för närstående.

Tjänster som den försäkrade erhåller beroende på medicinska behov:

 • Kompletterande diagnostik och undersökningar.
 • Avancerade kompletterande diagnosmetoder.
 • Internationella behandlingsmetoder.
 • Behandling på privatsjukhus vid vårdköer.
 • Läkemedelskostnader.
 • Hjälp i hemmet
Vem kan teckna Alivia Cancervårdsförsäkring?

Försäkringen kan tecknas fram tills man fyller 66 år, och får behållas tills man fyller 75 år. Den försäkrade måste vara bosatt och folkbokförd i Sverige och berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa. Försäkringen kan även tecknas för barn som inte är myndiga.
Försäkringen kan inte tecknas för personer som tidigare haft cancer eller går under utredning för cancer, samt personer med ett BMI över 35. Läs mer i Förköpsinformation.

Kan alla få en Cancervårdsförsäkring?

Nej, Cancervårdsförsäkringen kan inte tecknas om du t ex tidigare haft en cancer, om du går under behandling, eller har ett BMI över 35. Läs mer i Förköpsinformation.

Jag har ingått i en gruppförsäkring som nu upphört – kan jag förlänga min försäkring?

Du som haft Alivias Cancervårdsförsäkring men nu inte längre tillhör gruppavtalet har möjlighet att ansöka om en fortsättningsförsäkring. Du ska ha fått information från din förmedlare om hur du ansöker, men du kan också höra av dig direkt till oss på:

Mejl: info@alivia.se alt
Telefon: 08 517 138 00

Förköpsinformation
Villkor fortsättningsförsäkring

Kan jag få hjälp och ersättning direkt när jag tecknat en försäkring?

Nej, Cancervårdsförsäkringen har en kvalificeringstid på sex månader från att du tecknat försäkringen till att den kan ge ersättning. Läs mer i Förköpsinformation.

Vad kostar försäkringen?

Priset är individanpassat, från 57 kr/mån. Premien påverkas av ålder, rökning och om man har arvsmässiga anlag för cancer. Ditt pris räknas ut när du fyller i dina uppgifter.

Finns det några cancerdiagnoser som försäkringen inte täcker?

Försäkringen täcker samtliga former av cancerdiagnoser som fastställts av en specialistläkare.

Kan jag teckna Cancervårdsförsäkringen och skicka in en ansökan till Alivia per post?

Av miljöskäl har vi valt att spara in på all form av pappershantering. Du kan alltså bara teckna försäkringen på vår webbsida. Vi försöker i möjligaste mån även i övrig kommunikation med kund och leverantörer minimera kommunikationen via traditionell post. Därför sker det mesta av våra externa kontakter digitalt eller via telefon.

Finns det något försäkringen inte täcker?

Cancervårdsförsäkringen täcker inte vid akut eller intensivvård, förebyggande vård eller vård eller behandling som inte är godkänd av Alivia.

Hur gör jag om jag vill anmäla att jag fått en cancerdiagnos?

Om du har Alivia Cancervårdsförsäkring och har fått en cancerdiagnos så ska du alltid kontakta oss så snart som möjligt. Det gör du genom att gå in på Mina Sidor och anmäla skada. Du kan även mejla till skador@alivia.se eller kontakta oss på telefon 08–517 138 00.

Processen startar alltid med att du ger Alivia en fullmakt att ta del av dina medicinska handlingar. Vi återkommer sedan till dig och bekräftar att din skada omfattas av försäkringen. Därefter genomförs en Second Opinion, dvs en ny och oberoende medicinsk bedömning av Alivias specialistläkare.

Om försäkringen aktiveras

Vad händer när min cancerdiagnos bekräftas och försäkringen aktiveras?

När Alivia bekräftat att din skada omfattas av försäkringen blir du tilldelad en personlig vårdsamordnare som kommer att vara med dig under hela resans gång. Samtidigt påbörjas en Second Opinion, dvs en oberoende medicinsk bedömning av din diagnos och behandlingsplan. Alivias Second Opinion genomförs av framstående svenska och internationella specialister inom cancersjukvård, allt för att kunna ge tillgång till den bästa möjliga och mest uppdaterade kunskapen inom cancervård.

Den medicinska bedömningen görs genom att Alivias medicinska enhet begär in journaler och handlingar som rör sjukdomen. Enheten leds av Alivias medicinska direktör och andra medlemmar bestående av medicinskt ansvarig i Sverige, sjuksköterskor, medicinska research specialister, onkologer och forskare. Dessutom genomförs kompletterande case reviews och medicinsk research om ny diagnostik och behandlingar etc.

Enheten analyserar sedan den diagnos och behandlingsplan som du fått för att se att den diagnosen och behandlingsplanen är den mest lämpliga för dig. Analyserna sammanfattas i en skriftlig rapport som patienten har möjlighet att diskutera med sin behandlande läkare med stöd från Alivia.

Alivias Medicinska råd står hela tiden till förfogande för att kunna bistå i frågor gällande medicinska bedömningar.

Vad händer om Second Opinion visar att min diagnos och behandlingsplan bör undersökas vidare?

Om Alivias medicinska enhet gör bedömningen att sjukdomen behöver vidare undersökning ser vi till att det genomförs ytterligare diagnostik. Det kan vara allt från enklare provtagningar till avancerad teknologi för att identifiera och individanpassa cancerbehandlingar, till exempel genetiska tester av tumören och molekylär profilering.

Vad händer om Alivia anser att min behandlingsplan borde ändras?

Om den medicinska enheten kommer fram till att det finns en mer lämplig behandling för cancersjukdomen än den föreslagna, så kommer vi att rekommendera den. I första hand ska behandlingen genomföras av din behandlande läkare inom offentliga vården. Om det inte är möjligt så kommer den att genomföras av en kvalitetssäkrad vårdgivare som Alivia har avtal med i Sverige eller inom EU/EES.

Hur fungerar vård utomlands?

En patient som är skriven i Sverige har rätt att få planerad vård i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz. Du kan läsa mer om dina rättigheter att få vård utomlands bekostad av Försäkringskassan och hur du ansöker här.

Om det för dig som cancervårdsförsäkringskund hos Alivia uppstår behov av specialistvård inom EU överlåter du denna rättighet till Alivia.

Om betalning och villkor

Hur får jag min faktura?

Din årsfaktura finns på Mina sidor. Om du har valt betalning via autogiro dras din försäkringspremie automatiskt varje månad från det bankkonto du har uppgivit när du tecknade försäkringen.

Finns det någon självrisk I försäkringen?

Nej.

När börjar min försäkring gälla?

Försäkringen börjar gälla dagen efter du tecknat försäkringen och fått försäkringen bekräftad från Alivia. Cancervårdsförsäkringen har en kvalificeringstid på sex månader från att du tecknat försäkringen till att den kan tas i bruk. Läs mer i Förköpsinformation.

Kan jag ångra mitt köp?

Du har alltid 14 dagars ångerrätt från och med det att du mottagit fullständiga försäkringshandlingar. Om du vill ångra tecknande av försäkring meddelar du oss på kundservice@alivia.se alternativt 08–517 138 00.

Vilka betalningsalternativ finns och när dras pengarna från mitt konto om jag betalar via autogiro?

Du kan betala månadsvis med autogiro, eller årsvis mot faktura.

Det enklaste sättet är att betala via autogiro. Då är du säker på att ditt skydd gäller utan avbrott. Första dragning sker inom ett par bankdagar sedan löpande varje månad beroende på när försäkringen tecknades. Du kan teckna autogiro direkt med BankID i samband med att du tecknar din försäkring.

Hur vet jag om min försäkring är betald?

Det kan du enkelt se på Mina sidor. Där ser du dina fakturor och alla inbetalningar du har gjort. Tänk på att det kan dröja tre bankdagar innan en betalning syns där.

Hur skaffar jag autogiro?

Du anger att du vill betala med autogiro när du tecknar försäkringen. Vill du byta till månadsbetalning via autogiro kontaktar du Alivia på kundservice@alivia.se

Har du frågor kan du kontakta vår kundservice på kundservice@alivia.se alternativt 08–517 138 00.

Hur byter jag kontonummer för mitt autogiro?

Du anger att du vill betala med autogiro när du tecknar försäkringen. Vill du byta till månadsbetalning via autogiro kontaktar du Alivia på kundservice@alivia.se

Om du ska byta till en annan bank så hjälper din nya bank dig med att flytta över autogirot.

Om du ska byta konto inom samma bank kan du göra det i din internetbank. Om du behöver hjälp med detta, kontakta din bank.

Vad händer om det inte finns täckning på mitt konto?

Om täckning saknas en månad så drar vi dubbelt nästa månad. Om täckning ej finnes dragning två så genererar det en faktura via mejl. Om fakturan ej betalas avslutas försäkringen.

Faktura: Vi skickar ut en påminnelsefaktura. Om inte påminnelsen betalas avslutas försäkringen.

Mina sidor kan du se vilket belopp vi kommer att dra och vilka belopp som har dragits tidigare.

Jag har flyttat, behöver jag meddela er?

Nej, vi får in din adressändring automatiskt när du ändrar adress via Skatteverket.

Jag har frågor om fakturan, vem kan jag kontakta?

Alivias kundservice kan svara på frågor om fakturan du kontaktar oss på kundservice@alivia.se eller telefon 08–517 138 00.

Har jag någon uppsägningstid på försäkringen?

Nej, det finns ingen uppsägningstid. Du kan säga upp Alivia cancervårdsförsäkringen när du vill. Du säger upp din försäkring genom att mejla till oss kundservice@alivia.se

Hur sker utbetalningen vid en skada?

Om du får en cancerdiagnos kan Alivias Cancervårdsförsäkring ge dig tillgång till medicinsk expertis, diagnostik, Second Opinions och i vissa fall även privat vård, men inte kontanta utbetalningar.

Försäkringen bekostar dock vissa utgifter i samband med din vård och behandling (till exempel, resor och logi för patient samt en medföljande närstående).

Jag vill säga upp min försäkring, hur gör jag då?

Du säger upp din försäkring på kundservice@alivia.se

Jag har avslutat min försäkring. Får jag tillbaka några pengar och I så fall hur?

När du har avslutat försäkringen skickar vi en bekräftelse till dig. Den hittar du enkelt på Mina sidor när försäkringen blivit avslutad.

I bekräftelsen framgår det om och hur mycket du ska få tillbaka och vad du behöver göra. Hur mycket du får beror på hur lång tid du redan har betalat för.

Återbetalningen till dig kan ske på olika sätt, bland annat beroende på hur stort belopp du ska få tillbaka. Information om hur din återbetalning kommer ske, hittar du i bekräftelsen.

Kan jag få ersättning från två olika försäkringar, om jag t ex har Alivia Cancervårdsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring via min arbetsgivare?

Cancervårdsförsäkringen ger dig vård, service och stöd i händelse av cancerdiagnos. När du anmält in din skada hos Alivia hanterar vi dig och ger dig ersättning i form av vård och servicetjänster.

Har du en sjukvårdsförsäkring och vill använda dig av den i kombination med Alivias Cancervårdsförsäkring går det bra (om villkoren för din andra försäkring tillåter det). Du kan dock bara få kostnadsersättning för tex resor, hjälp i hemmet från en försäkringsgivare.

Vart kan jag vända mig om jag har frågor eller klagomål?

I första hand kontaktar du din handläggare eller vårdsamordnare. Du kan även sända in frågor till kundservice@alivia.se och klagomål till klagomalsansvarig@alivia.se. Läs mer i Förköpsinformation

Jag vill teckna försäkringen för flera familjemedlemmar, hur gör jag då?

Varje familjemedlem går in och tecknar försäkringen i teckna försäkring

Gäller det underåriga barn så går du som vårdnadshavare in och tecknar försäkringen, du markerar då att du som vårdnadshavare vill teckna försäkring för underårig.

Om du är vårdnadshavare för någon över 18 år och vill teckna en försäkring, vänligen kontakta oss då på kundservice@alivia.se eller per telefon 08-517 138 00.

Finns det någon statlig insyn och kontroll över Alivias verksamhet?

Ja, vi är registrerade vårdgivare i Vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och lyder under samma regelverk som t ex offentliga och privata vårdgivare, sjukhus etc. Det innebär bland annat att vi är skyldiga att rapportera till IVO om vi har medicinska avvikelser.

Vi är även registrerade som anknuten försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens kontroll.

Är Alivia medlem I någon annan organisation?

Ja, Alivia är medlem i Vårdföretagarna Almega, det innebär även att vi har tecknat kollektivavtal för våra anställda.

Har Alivia något skydd för mig som patient?

Alivia har tecknat en patientförsäkring som gäller om Alivia genom sitt agerande, råd etc. åsamkat patienten skada enligt patientskadelagen.

Mer bra att veta

Vägledning

Du kan alltid få råd och vägledning av Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se. Du kan även vända dig till Konsumentverket för deras tjänst för oberoende vägledning, www.hallakonsument.se Du kan även vända dig till din kommunala konsumentvägledare.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för försäkringen är Euro Accident Livförsäkring AB.

Försäkringsförmedlare

Alivia Insurance AB är ankuten förmedlare till Euro Accident och handhar samtliga kontakter gällande Alivias Cancervårdsförsäkring. Alivia Insurance AB är registrerade hos Finansinspektionen som anknuten förmedlare samt hos Socialstyrelsen som vårdgivare.

Om vi inte kommer överens

Du kan då vända dig med ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-440 38 20. ARN prövar dock inte ärenden som rör medicinska frågor där särskild medicinsk kunskap krävs. För dessa fall kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden box 24067, 104 50 Stockholm, telefon 08-522 787 20. Du kan även väcka talan mot försäkringsgivaren vid allmän domstol.

Personuppgifter

De personuppgifter som lämnas till Alivia Insurance AB och försäkringsgivaren behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och regler för journalhantering. Information om hur personuppgifter hanteras finns i vår Integritetspolicy.