Om Alivia

Den som drabbas av cancer ska få specialisthjälp och stöd i tid, oavsett var man bor och vem man är.

Den offentliga vården i Sverige håller hög kvalitet generellt sett. Ändå är den inte alltid tillräcklig. Väntetiderna är ibland långa och patienterna får inte alltid den vård de behöver. Det handlar om att bo på rätt ställe, hamna på rätt sjukhus och träffa rätt läkare. Den otryggheten förtjänar ingen. Vi ville hitta en lösning som gör att ingen patient hamnar mellan stolarna och får hjälp tack vare den senaste kunskapen.

Vi vill skapa ett skyddsnät som kompletterar den offentliga vården. Vi har samlat ihop ett mycket kompetent medicinskt råd, som består av specialistläkare och professorer såväl i Sverige som internationellt. De har inget annat att ta hänsyn till än att se till att varje patient får den vård som gör mest nytta. En specialist handplockas för varje patient och cancerform. Varje patient får en personlig vårdsamordnare under vårdprocessen och vi ser till att närstående får stöd.

Vår historia

Alivia är ett privatägt bolag som grundades 2017 av Dr. Vidar Arnulf, Kent Andersson och Jonathan Fürst. De startade Alivia utifrån en frustration och en vilja att ändra förutsättningarna för de som drabbas av en cancerdiagnos.

”Vi har alla bekanta som har drabbats av cancer, vi har även i vårt arbete kommit i kontakt med människor som på olika sätt inte fått rätt hjälp eller fått vård i tid. Kan vi med vår samlade kunskap och kontakter ge fler människor möjlighet till bättre förutsättningar i händelse av en cancerdiagnos måste vi agera, det är därför som vi startade Alivia.” säger Dr Vidar Arnulf en av grundarna.

Grundare

Dr. Vidar Arnulf är bolagets Medicinska Direktör. Han har varit verksam som läkare i Norden och internationellt som entreprenör inom sjuk och hälsovårdindustrin de senaste 35 åren. Han är grundare av flera bolag inom hälsa och sjukvård, bl a Vertikal Helse som under hans ledarskap växte till Norges största privata sjukvårdsförsäkringsbolag och Alivia Swiss Health Management – ett globalt bolag som assisterar patienter med komplexa diagnoser, inklusive avancerade diagnostiska teknologier och behandlingar.

Kent Andersson har jobbat de senaste 30 åren på ledande positioner i försäkringsbranschen i Norden, b la inom Trygg Hansa där han var med och grundade och drev Nordic Care som under hans tid växte till en portfölj med över 500,000 försäkrade. Kent var sedan med och startade Vertikal i Sverige och var verksam som VD för bolaget.

Jonathan Fürst är vår Utvecklingschef. Under de senaste nio åren har han jobbat i bolag som fokuserat på assistans till patienter med komplexa diagnoser, inklusive cancer, att få tillgång till medicinsk specialistkunskap. Han är också delgrundare till Alivia Swiss Health Management. Han var tidigare verksam som amerikansk advokat för byråer i New York och London.

Vision & syfte

Vår vision

Alla ska ges möjlighet att få tillgång till den bästa kunskapen som finns inom cancervården och på detta sätt öka möjligheterna till ett långt liv med kvalitet.

Vårt syfte

Genom att säkra tillgången till rätt diagnos och rätt vård inom garanterad tid, ser vi till att den drabbade och dess närstående får bästa tänkbara förutsättningar i händelse av cancer.

Våra värderingar

Trygghet

Allt vi gör ska skapa en känsla av trygghet för alla som är oroliga för framtida cancerdiagnoser och ett hopp för de som drabbas av cancer.

Kunskap

Förutom den breda och djupa kompetens som vårt team har, söker vi ständigt efter den senaste kunskapen för att ge de som drabbas av cancer bästa möjliga diagnostik, vård och stöd.

Trovärdighet

Hela vår verksamhet bygger på att våra kunder kan lita på att vi gör allt vi kan för att förbättra möjligheterna för de som drabbas av en cancer-diagnos. Det gör vi genom att ge tillgång till den senaste kunskapen om cancer, och genom att ge stöd till såväl drabbade som närstående.

Engagemang

Vi är alltid engagerade i varje enskild individs situation och gör alltid vårt bästa för att skapa de bästa förutsättningarna för den drabbade och de närstående. Vi ser och stödjer varandra, vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter i syfte att stötta på allra bästa sätt.

Medicinskt team

Alivias medicinska arbete leds av vår medicinska direktör, Dr. Vidar Arnulf.

Till sitt förfogande har han Alivias Medicinska Enhet vars uppgift är b la att vara vårdsamordnare, göra förberedande arbete som tex att samla in medicinska handlingar, genomföra case reviews och medicinsk research om ny diagnostik och behandlingar etc. Enhetens medlemmar består av sjuksköterskor, medicinska research specialister, onkologer och forskare.

Alivia har ett Internationellt Medicinskt Råd som består av ledande internationella onkologer. Rådet assisterar medicinska direktören och medicinskt ansvarig i Sverige när det uppkommer särskilt sällsynta eller komplexa cancerfall, men även att utveckla våra riktlinjer och ser till att vi är uppdaterade avseende nya diagnostiska metoder, teknologier och cancerbehandlingar.

I syfte att stärka patientperspektivet finns till Alivias verksamhet kopplat ett oberoende Patientråd som består av representanter från olika patientföreningarna inom cancerområdet. Deras uppgift är att med utgångspunkt från kunden/patienten lyfta in erfarenheter och kunskap som kan utveckla Alivias tjänster och den enskildes upplevelse av Alivia.

Läs mer om Alivias medicinska råd. Nedan finner ni en översikt av Alivias medicinska organisation.

Registreringar, statlig insyn och kollektivavtal

Alivia är en ”registrerad vårdgivare” hos Inspektionen för Vård och Omsorg.

Alivia är en registrerad försäkringsförmedlare vars verksamhet står under under Finansinspektionens tillsyn.

Alivia är medlem i Vårdföretagarna och alla anställda är kollektivavtalsanslutna. Här kan du läsa vår Transparensbeskrivning.

Kontakta oss

E-post

Frågor om Cancervårdsförsäkring:
forsakring@alivia.se

Frågor om Second Opinion:
secondopinion@alivia.se

Allmänna frågor:
info@alivia.se

Telefon

Öppettider:
Helgfri vardag 8.00-16.00
Dag före helgdag 8.00-12.00

Tel:
08-517 138 00

Adress

Postadress:
Alivia
Svärdvägen 25a
182 33 Danderyd

Besöksadress:
Svärdvägen 25a
Danderyd

Styrelse

Vidar Arnulf

Vidar Arnulf

Stephan Tolstoy

Stephan Tolstoy

Niels Bay Haaber

Niels Bay Haaber

Jonathan Furst

Jonathan Furst

Ledning

Kristin Sandegren

Kristin Sandegren

VD

Vidar Arnulf

Vidar Arnulf

Medicinskt ansvarig & Styrelseordförande

Jonathan Furst

Jonathan Furst

Operations & juridik

Kent Andersson

Kent Andersson

Affärsutveckling

Mathias Isaksson

Mathias Isaksson

Operativt ansvarig Sverige

Roger Henriksson

Roger Henriksson

Medicinskt ansvarig Sverige

Samarbetspartners