Möt våra vårdsamordnare Susanna & Anette – din trygghet genom hela cancerbehandlingen

2023-09-27 | Gruppförsäkring, Individuell försäkring

Det är många tankar och känslor som kommer vid en cancerdiagnos. Hos oss på Alivia har du alltid en personlig vårdsamordnare vid din sida som stöttar dig genom hela behandlingen. Möt Susanna Malmström & Anette Jonsson, våra professionella vårdsamordnare som brinner för att hjälpa den som drabbas och dess anhöriga. 

Susanna, vad gör du som vårdsamordnare?

En vårdsamordnares roll är till stor del att vara spindeln i nätet för att förbättra förutsättningarna för de kunder som fått en cancerdiagnos. Vi vill gärna komma in så tidigt som möjligt i processen, så att vi kan ha möjlighet att påverka och finnas som stöd genom hela behandlingsperioden.

Vid ett nytt ärende tar vi direkt ett telefonsamtal med kunden för att bilda oss en uppfattning om vad vi kan hjälpa till med och vilka insatser som kan behövas i just det enskilda fallet. Därefter följer vi kontinuerligt upp med samtal under hela behandlingen och även ett tag efter. Vi håller kontakt upp till två år från att behandlingen är avslutad, allt efter kundens behov.

Hur fungerar din roll vid second opinion?

Vid en cancerdiagnos får våra kunder en second opinion, en ny och oberoende medicinsk bedömning av diagnosen och behandlingsplanen, genomförd av specialistläkare som också återkopplar direkt till kunden.

Som vårdsamordnare hjälper vi till att få ordning på alla journaler och underlag om krävs, och därefter fungerar vi som bollplank för att fånga upp alla olika frågor som kan uppkomma. Vi är snabba i vår återkoppling, och vid behov bokar vi in ytterligare samtal med någon av våra läkare.

Finns det möjlighet till extra stöd? 

För mig är det viktigt att min kund känner sig väl omhändertagen. Därför gör vi vårdsamordnare alltid en kartläggning av behoven av exempelvis kontaktvägar eller extra stöd. Vi frågar också alltid hur kontakten med hemsjukhuset fungerar och vilket stöd de får därifrån, för att se om det finns något ytterligare behov som vi kan tillgodose.

Vi håller ihop helhetsperspektivet runt kunden – vad behöver den här personen jag har framför mig? Finns det behov av samtalsstöd? Det kan också handla om praktiska frågor, såsom exempelvis städhjälp i hemmet under en behandlingsperiod.

“Det viktigaste för mig är att ge rätt stöd och hjälp utifrån de behov som finns. Jag vill göra det absolut bästa jag kan i varje situation för att förbättra förutsättningarna för våra kunder. Det är jättekul att få vara med och utveckla vårdsamordnarens roll på Alivia och bidra med min erfarenhet och kunskap.”

Susanna Malmström

Anette, vad känns mest värdefullt för dig i din roll som vårdsamordnare?

För mig känns det väldigt värdefullt att vi kan minska lidandet genom att ordna så att kunden inte behöver vänta på sin behandling. Det kan vara mycket frustrerande att exempelvis få vänta länge i en operationskö. Känslan av “att vi kan ordna det här för dig” är väldigt uppskattad.

Det är också värdefullt att just kunna erbjuda en personlig “egen” vårdsamordnare och att vi har möjlighet att vara tillgängliga och erbjuda vår tid. Med vår erfarenhet av att möta människor inom cancervården kan vi ge ett fint och värdefullt stöd i en svår tid.

Vi går kontinuerligt igenom de ärenden vi har för att ha full kontroll, och det finns tid för att ringa det där extra samtalet som ofta är väldigt uppskattat. Att bara “checka av” och höra var de står nu och hur de tänker framåt”, är betydelsefullt för oss såväl som för dem.

När rekommenderas vård utomlands & hur fungerar det?

 Utlandsvård är en riktigt bra möjlighet för de kunder som fått vänta länge i kö. Det är också bra i de fall när det finns en annan och bättre behandling för den aktuella diagnosen än vad behandlande sjukhus kan erbjuda.

Innan vi skickar någon för utlandsvård har vi tät kontakt med den aktuella kliniken och delar de journaler som de behöver. Vi som vårdsamordnare vill ha information från kliniken om förberedelser och hålltider och innan vi kopplar ihop kunden med kliniken har vi alltid först noggrant gått igenom förloppet muntligt tillsammans.

Vi vill skapa en trygghet redan innan, så att kunden ska känna sig väl omhändertagen av oss men också av kliniken som de ska till. Vi följer vare steg före, under och även efter en utlandsbehandling. Förberedelser är A och O!

vårdsamordnare_alivia

“Jag är oftast en av de första kontakterna här på Alivia. Bemötandet är jätteviktigt, jag vill visa att jag finns här. Att jag finns tillgänglig från dag ett och genom hela resan.”

Anette Jonsson

Alivias vårdsamordnare

Som försäkringstagare hos Alivia så har du rätt till en personlig vårdsamordnare i samma stund som du fått en cancerdiagnos. Samordnaren blir en hjälpande hand under hela behandlingsperioden och din guide i allt som rör din försäkring och vad du har för rättigheter.

Alivias vårdsamordnare är legitimerade sjuksköterskor, med utbildning och erfarenhet inom onkologi, som hjälper dig i kontakten med läkare, specialister, diagnostikleverantörer och psykologer.

Läs mer