Sökresultat

88 träffar på ""
Visar sid 1 av 9

Cancervårdsförsäkring

https://alivia.se/cancervardsforsakring/
Cancervårdsförsäkring En sjukvårdsförsäkring som ger hjälp när det behövs som mest Alivia Cancervårdsförsäkring är en sjukvårdsförsäkring som kompletterar den offentliga cancervården och tryggar att fler får rätt diagnos och rätt vård inom garanterad tid. Det...

Individanpassad vård

https://alivia.se/om-cancer/nya-behandlingsmetoder/individanpassad-vard/
Individanpassad vård Vad innebär individanpassad vård ur ett cancerperspektiv? Att utgå från genetiska förändringar i en cancertumör för att avgöra valet av behandlingsmetod kallas precisionsmedicin. Metoden gör det möjligt för läkaren att välja den behandling...

immunterapi

https://alivia.se/om-cancer/nya-behandlingsmetoder/immunterapi/
Immunterapi Kan alla cancerpatienter ha nytta av immunterapi? Immunterapi är idag en av fyra hörnstenar vid cancerbehandling. De övriga är strålning, operation och cellgiftsbehandling. Immunterapi är en effektiv behandlingsmetod, men den fungerar inte för alla...

Molekylär profilering

https://alivia.se/molekylar-profilering/
Vad är en molekylär profilering och hur kan den hjälpa cancerpatienter? Historiskt sett har cancer definierats efter var i kroppen den upptäcks, t.ex. i prostata, bröst eller lungan. Specialistläkare har också behandlat diagnoserna utifrån vilket...

Samarbetspartners

https://alivia.se/om-alivia/samarbetspartners/
Samarbetspartners Vi är många som jobbar för att hjälpa människor som drabbas av cancer. Här ser du några av de företag och organisationer vi har i vårt nätverk av samarbetspartners. Caris Life Sciences Tumörprofileringstjänst som...

Nollvision

https://alivia.se/om-cancer/nyheter-och-initiativ/nollvision/
Inför en nollvision mot cancerdödlighet Skillnaderna i vårdkvalitet mellan olika regioner och befolkningsgrupper blir allt mer uppenbara, skriver debattörerna. Varje år insjuknar drygt 60 000 människor i cancer och cirka 22 000 avlider. Det är...

LW

https://alivia.se/om-cancer/roster-om-cancer/lw/
Tack vare en Second opinion fick Lars nytt hopp Lars Wellander I november 2017 blev min man Lars diagnostiserad med cancer i bukspottskörteln. Efter många om och men fick han tid för operation på Lunds...

Alivia Kundenkät

https://alivia.se/kundenkat/
Levde din second opinion upp till dina förväntningar? 012345678910 0Item #1 0 1Item #1 1 2Item #1 2 3Item #1 3 4Item #1 4 5Item #1 5 6Item #1 6 7Item #1 7 8Item #1...