Sökresultat

77 träffar på ""
Visar sid 1 av 8

Cancervårdsförsäkring

https://alivia.se/cancervardsforsakring/
Cancervårdsförsäkring En sjukvårdsförsäkring som ger hjälp när det behövs som mest Alivia Cancervårdsförsäkring är en sjukvårdsförsäkring som kompletterar den offentliga cancervården och tryggar att fler får rätt diagnos och rätt vård inom garanterad tid. Det...

Nya behandlingsmetoder

https://alivia.se/om-cancer/nya-behandlingsmetoder/
Nya behandlingsmetoder Cancerbehandlingarna utvecklas varje dag – här kan du läsa mer om vad som händer inom cancervården. Vid sidan av operation, strålbehandling och cytostatika används idag flera olika behandlingsformer inom cancervården. En del är...

Om Cancer

https://alivia.se/om-cancer/
Om Cancer Lär dig mer om vanliga cancerformer och hur de behandlas. Läs om nya forskningsrön och behandlingsmetoder samt olika initiativ som tas i kampen mot cancer. Du kan också ta del av andras berättelser...

Individanpassad vård

https://alivia.se/om-cancer/nya-behandlingsmetoder/individanpassad-vard/
Individanpassad vård Vad innebär individanpassad vård ur ett cancerperspektiv? Att utgå från genetiska förändringar i en cancertumör för att avgöra valet av behandlingsmetod kallas precisionsmedicin. Metoden gör det möjligt för läkaren att välja den behandling...

immunterapi

https://alivia.se/om-cancer/nya-behandlingsmetoder/immunterapi/
Immunterapi Kan alla cancerpatienter ha nytta av immunterapi? Immunterapi är idag en av fyra hörnstenar vid cancerbehandling. De övriga är strålning, operation och cellgiftsbehandling. Immunterapi är en effektiv behandlingsmetod, men den fungerar inte för alla...

Molekylär profilering

https://alivia.se/molekylar-profilering/
Vad är en molekylär profilering och hur kan den hjälpa cancerpatienter? Historiskt sett har cancer definierats efter var i kroppen den upptäcks, t.ex. i prostata, bröst eller lungan. Specialistläkare har också behandlat diagnoserna utifrån vilket...